Είσπραξη φόρων 50 εκατ. ευρώ το 2012 από ελέγχους στην ΕΛΠΕ Α.Ε.

Δευτέρα, 08 Απριλίου 2013 13:05
EUROKINISSI/ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ

Φόροι ύψους 35.713.319,65 ευρώ και νόμιμες προσαυξήσεις ύψους 13.548.896,84 ευρώ εισπράχθηκαν το 2012, μετά τον έλεγχο που είχε γίνει σε φορολογική αποθήκη της Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. και αφορούσε στο χρονικό διάστημα από 19.06.2001 έως 28.2.2005.

Τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν από έγγραφο του υφυπουργού Οικονομικών Γιώργου Μαυραγάνη το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή, σε απάντηση ερώτησης του ανεξάρτητου βουλευτή Γιάννη Μιχελογιαννάκη.

Ο βουλευτής είχε ζητήσει να πληροφορηθεί από το υπουργείο Οικονομικών τι έχει γίνει με τη συγκεκριμένη υπόθεση, τι ποσό εισπράχθηκε από τους βεβαιωμένους φόρους, καθώς και πόσοι έλεγχοι έχουν γίνει έως σήμερα στα ΕΛΠΕ. Ειδικότερα για τον έλεγχο στη φορολογική αποθήκη των Ελληνικών Πετρελαίων, ο κ. Μιχελογιαννάκης επικαλείτο καταλογιστική πράξη του 2008 από το Ζ΄Τελωνείο Πειραιά, σύμφωνα με την οποία προέκυψαν από ελέγχους βεβαιωμένοι φόροι περίπου 36 εκατομμυρίων ευρώ από διαφορά στη φορολογική αποθήκη των Ελληνικών Πετρελαίων. Το ποσό προέκυψε από διασταύρωση στοιχείων από την παραγωγή διυλιστηρίου με αυτά της φορολογικής αποθήκης του, όπου βρέθηκαν να λείπουν 36.609.165 λίτρα βενζίνης σούπερ.

Όπως διευκρίνισε από την πλευρά του ο υφυπουργός Οικονομικών Γ. Μαυραγάνης, το Δ΄ Τελωνείο Επίβλεψης Συγκροτημάτων Πειραιά είχε εκδώσει το 2008 καταλογιστική πράξη, κατόπιν ελέγχου σε φορολογική αποθήκη της εταιρείας, που αφορούσε στο χρονικό διάστημα από 19.06.2001 έως 28.02.2005. Σύμφωνα με το έγγραφο του κ. Μαυραγάνη, από τον έλεγχο διαπιστώθηκαν ελλείμματα για τα οποία χρεώθηκαν οι αναλογούσες φορολογικές επιβαρύνσεις. Συγκεκριμένα, «καταλογίσθηκαν στους νομίμους εκπροσώπους της εταιρείας φορολογικές επιβαρύνσεις συνολικού ύψους 35.713.319,65 ευρώ, ποσό το οποίο καταλογίσθηκε επίσης αλληλεγγύως και εις ολόκληρον και στην εταιρεία. Στην εν λόγω καταλογιστική πράξη δεν διαπιστώθηκαν λαθρεμπορικές παραβάσεις και συνεπώς στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπάρχει ποινικό αδίκημα αλλά μόνο τελωνειακή οφειλή, η οποία έχει εξοφληθεί ενώ εκκρεμούν προσφυγές τόσο της εταιρείας όσο και των νομικών εκπροσώπων της στα Διοικητικά Δικαστήρια».

Όπως επισημαίνεται τέλος στο έγγραφο, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΥΠΟΙΚ, μέχρι σήμερα έχουν γίνει 2.501 έλεγχοι στην ΕΛΠΕ.

Πηγή: ΑΜΠΕ

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα