ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ : Σχολιασμός Οικονομικών Αποτελεσμάτων Εννιαμήνου 2009

Τρίτη, 01 Δεκεμβρίου 2009 00:00
Σημαντικά ενισχυμένα εμφανίζονται τα μεγέθη του Κύκλου Εργασιών και τα Κέρδη μετά φόρων της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. τόσο σε επίπεδο μητρικής, όσο και σε επίπεδο ομίλου, αποδεικνύοντας ότι για άλλη μια φορά οι καταναλωτές έδειξαν την εμπιστοσύνη τους στην ποιότητα των προϊόντων της εταιρείας. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας, σημείωσε αύξηση στο διάστημα Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2009 κατά 2.2% καθώς ανήλθε σε 77.8 εκατ. ευρώ από 76.1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2008. Για άλλη μια φορά οι καταναλωτές έδειξαν την εμπιστοσύνη τους στην ποιότητα των προϊόντων της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ. Όσο αναφορά τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σημειώθηκε αύξηση κατά 4% σε σχέση πέρυσι. Συγκεκριμένα, το EBITDA ανήλθε σε 13.8 εκατ. ευρώ έναντι 13.2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2008. Τα κέρδη προ φόρων σημείωσαν επίσης αύξηση και ανήλθαν σε 5.1 εκατ. ευρώ από 3.8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2008 και τα κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε 4.5 εκατ. ευρώ από 2.4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2008 επαληθεύοντας την στρατηγική εδραίωσης της εταιρείας στην Ελληνική αγορά. Σε ενοποιημένο επίπεδο, σημειώθηκε αντίστοιχα αύξηση στον κύκλο εργασιών κατά 2,5%, ο οποίος ανήλθε σε 81.5 εκατ. ευρώ από 79.4 εκατ. ευρώ το έτος του 2008, ενώ τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων παρέμειναν στα περυσινά επίπεδα. Τα κέρδη προ φόρων σημείωσαν αύξηση και ανήλθαν σε 3.4 εκατ. ευρώ έναντι 2.6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2008, επηρεαζόμενα από την καλή πορεία της μητρικής εταιρείας όπως επίσης τα κέρδη μετά φόρων για το εννιάμηνο του 2009 ανήλθαν σε 2.7 εκατ. ευρώ έναντι 1.11 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο. Με γνώμονα την ανάπτυξη της εταιρείας και λαμβάνοντας υπόψη τις αρνητικές διεθνείς συγκυρίες, η ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ προχωρά με προσεκτικό σχεδιασμό σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, με στόχο αφ' ενός την ενδυνάμωση της εμπορικής παρουσίας της στην Ελλάδα, αφ' ετέρου την εδραίωση της θέσης της στις διεθνείς αγορές της Ευρώπης και της Αμερικής.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΚΡΕΤΑ

Σχολιασμένα