YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε. : Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Τετάρτη, 03 Ιουνίου 2009 00:00
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που ελήφθη την 25η Μαΐου 2009 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών" και το Καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία "ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. Εμπόριο - Βιομηχανία Υαλικών και Ειδών οικιακής χρήσεως" σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 26η Ιουνίου 2009 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στην έδρα της Εταιρείας, στον Δήμο Εχεδώρου Θεσσαλονίκης στο 5ο χλμ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης: 1ο Έγκριση εκθέσεως πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικής περιόδου 1/1/2008 - 31/12/2008 2ο Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 1/1/2008 - 31/12/2008 3ο Διάθεση κερδών χρήσης 1/1/2008 - 31/12/2008 και πληρωμή μερίσματος. 4ο Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τη χρήση 2009 και καθορισμός αμοιβής των. 5ο Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008. 6ο Έγκριση συμβάσεων εργασίας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου. 7ο Έγκριση καταβολής αποζημίωσης σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 8ο Λοιπές ανακοινώσεις. Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να μετάσχουν - είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο - όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας. Έντυπο πληρεξουσιότητας είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.yalco.gr). Για να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι πρέπει να δεσμεύουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν - μέσω του Χειριστή τους - στο Σύστημα ?ϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή (εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ) μέσω της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.(Ε.Χ.ΑΕ.) και να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπείας.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΥΑΛΚΟ

Σχολιασμένα