ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε.

Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2005 00:00
Κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σας ενημερώνουμε ότι ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ - ΑΚΤΩΡ προτίθεται να εξαγοράσει την ΒΙΟΛΙΓΝΙΤ Α.Ε. και την θυγατρική της ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Α.Ε., εφ' όσον αυτές υπαχθούν στις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.1892/90. Ο παραγόμενος από τις 2 εταιρείες λιγνίτης, λόγω της πολύ καλής του ποιότητας, είναι απαραίτητος για την βέλτιστη λειτουργία του ΑΗΣ Φλώρινας (Μελίτη). Στόχος του Ομίλου είναι η επαναλειτουργία των δύο επιχειρήσεων, οι οποίες εδώ και τουλάχιστον δύο χρόνια έχουν αναστείλει την δραστηριότητά τους και όλες τις πληρωμές, με σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομία του νομού Φλώρινας. Η όλη επένδυση θα φθάσει τα 30 εκ. ευρώ, ένα τμήμα της οποίας μπορεί να καλυφθεί από ξένους επενδυτές, τελεί όμως υπό δύο προϋποθέσεις. (1) Η δημοσίευση των εγκρίσεων υπαγωγής των εταιρειών στο άρθρο 44 να έχει γίνει ως τις 22 Απριλίου 2005. (2) Το αργότερο ένα μήνα από την δημοσίευση των εγκρίσεων να έχουν υπογραφεί με την ΔΕΗ συμβόλαια για την τροφοδοσία με λιγνίτη του ΑΗΣ Φλώρινας. Στις 15 Μαρτίου 2005 εκδικάστηκε η αίτηση της ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Α.Ε. και στις 22 Μαρτίου 2005 εκδικάζεται η αντίστοιχη αίτηση της ΒΙΟΛΙΓΝΙΤ Α.Ε.


Προτεινόμενα για εσάς


Σχετικά σύμβολα

  • ΕΛΛΑΚΤΩΡΣχολιασμένα