Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2012

Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012 12:51

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2012

 

  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2012

 

 

Αύξηση κερδών παρουσίασε το εννεάμηνο του 2012 η ΕΥΔΑΠ.  Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) ανήλθαν στα 67,41 εκατ. € σε σύγκριση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2011 που είχαν διαμορφωθεί στα 44,18 εκατ. €, αυξημένα κατά 52,57%.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)  διαμορφώθηκαν σε 91,27 εκατ. € σε σχέση με 67,42 εκατ. € το εννεάμηνο του 2011, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 35,38%.  Αντίστοιχα για την Εταιρεία το EBITDA διαμορφώθηκε στα 91,28 εκατ. €, έναντι 67,42 εκατ. € το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2011.

Τα μετά από φόρους ενοποιημένα κέρδη διαμορφώθηκαν στο ποσό των 44,21 εκατ. ευρώ, έναντι 27,23 εκατ. ευρώ του εννεαμήνου 2011 (αύξηση 62,38%).

Τέλος, ο κύκλος εργασιών της ΕΥΔΑΠ, το εννεάμηνο του 2012, διαμορφώθηκε στα 268,6 εκατ. ευρώ από 271,7 εκατ. ευρώ το 2011 (-1,12%), λόγω της υποχώρησης των εσόδων από μείωση των νέων παροχών ύδρευσης και των εσόδων από την παροχή υπηρεσιών αποχέτευσης, ως αποτέλεσμα της πτώσης στην οικοδομική δραστηριότητα λόγω της οικονομικής ύφεσης.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΥΔΑΠ

Σχολιασμένα