Εθνική: Πιστωτικές διευκολύνσεις σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες της Λευκάδας

Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2003 14:54

Τη λήψη μέτρων για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων και επαγγελματιών της Λευκάδας, η οποία επλήγη από τον πρόσφατο σεισμό, αποφάσισε η Εθνική Τράπεζα. Συγκεκριμένα:

– Οι δόσεις από πάσης φύσεως δανειακές οφειλές, είτε σε ευρώ, είτε σε συνάλλαγμα, με λήξη από 14.8.2003 έως 31.12.2003 παρατείνονται, εφόσον το επιθυμούν οι πελάτες, μέχρι 31.8.2004 με ενήμερο επιτόκιο.

– Παρέχεται η ευχέρεια να εξοφληθούν μέχρι τις 31.12.2003 και 30.6.2004, αντίστοιχα, οι τόκοι που λογίστηκαν την 30.6.2003, καθώς και αυτοί που θα λογιστούν στις 31.12.2003.

– Όσες οφειλές βρίσκονταν στην προσωρινή καθυστέρηση στις 14.8.2003 παρατείνονται μέχρι 31.8.2004 και θα εκτοκίζονται από 15.8.2003 με ενήμερο επιτόκιο.

Διευκρινίζεται ότι στις διευκολύνσεις δεν υπάγονται δάνεια, οφειλές από χρηματοδοτήσεις καλυπτόμενες με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα στους δανειολήπτες στεγαστικών δανείων, οι οποίοι επλήγησαν από τον πρόσφατο σεισμό, να αναστείλουν την καταβολή των δόσεων των δανείων τους για ένα έτος, (μέχρι 31.8.2004), με ενήμερο επιτόκιο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση σε οποιοδήποτε κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας μέχρι τις 31.12.2003.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΤΕ

Σχολιασμένα