Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. : Συγκρότηση Νέας Επιτροπής Ελέγχου

Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2011 12:26
Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, στη συνεδρίασή της στις 10 Ιουνίου, αποφάσισε τη συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αποτελείται από τους κ.κ. Αντώνιο Αντωνόπουλο, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ως Πρόεδρο, και Ανδρέα Γεραγίδη και Χρήστο Μηστριώτη, μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως μέλη.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΥΔΑΠ

Σχολιασμένα