Δράσεις κατά της παιδικής φτώχειας και υπέρ της ένταξης νέων στην αγορά εργασίας

Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2011 18:16

Συμφώνο Συνεργασίας υπέγραψαν η υπουργός Εργασίας Λούκα Κατσέλη και ο Πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Νικόλαος Αναλυτής. Η συνεργασία αυτή θα καλύψει δράσεις με στόχο την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας, καθώς και για την προετοιμασία, υποστήριξη και διευκόλυνση των νέων, ηλικίας μέχρι 35 ετών, για την αποτελεσματικότερη ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Συγκεκριμένα, για την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας η συνεργασία θα καλύψει τη δημιουργία προγραμμάτων:

α) ενίσχυσης δομών και υπηρεσιών φροντίδας παιδιών,

β) κάλυψης βασικών αναγκών διαβίωσης (σίτιση, στέγαση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, εκπαίδευση και ιματισμός),

γ) πρόσβασης σε μία καλύτερη ποιότητα ζωής και

δ) στήριξης των φτωχών νοικοκυριών για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των παιδιών - εξαρτώμενων μελών.

Ταυτόχρονα, η προετοιμασία, υποστήριξη και διευκόλυνση των νέων για την αποτελεσματικότερη ένταξή τους στην αγορά εργασίας θα προωθηθεί μέσα από την συνεργασία για την:

Α) Προώθηση επαγγελματικού προσανατολισμού και διεύρυνση των ευκαιριών για τεχνική κατάρτιση και επιμόρφωση των ανειδίκευτων και χαμηλής ειδίκευσης νέων.

Β) Ανάπτυξη και επέκταση προγραμμάτων για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας των πτυχιούχων.

Γ) Τη δημιουργία προγραμμάτων «συμβουλευτικής» (mentoring) από τα μέλη του Δικτύου για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας των νέων.

Δ) Τη δημιουργία ειδικών δράσεων προώθησης των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας στους νέους.

Το πλαίσιο συνεργασίας των δύο πλευρών θα υλοποιηθεί σε τρεις φάσεις:

Α’ ΦΑΣΗ: Υπογραφή του παρόντος Συμφώνου Συνεργασίας όπου ορίζονται οι στόχοι του και οι άξονες εφαρμογής της συνεργασίας (Ιανουάριος 2011).

Β’ ΦΑΣΗ: Πρόσκληση των ενδιαφερόμενων φορέων (Υπουργεία, Οργανισμοί, ΜΚΟ, Αυτοδιοίκηση, Επιχειρήσεις) σε διαβούλευση και υπογραφή «Διακήρυξης» (πλαίσιο αρχών που βασίζεται στο παρόν) για την υλοποίηση των δράσεων που συνδέονται με τους στόχους του Συμφώνου (Φεβρουάριος - Απρίλιος 2011).

Γ’ ΦΑΣΗ: Υλοποίηση, παρακολούθηση και συνεχής επαναξιολόγηση / αναπροσαρμογή των στόχων του Συμφώνου {Μάιος - Δεκέμβριος 2011 (ενδιάμεση αξιολόγηση)}.

Η κα Κατσέλη στην ομιλία της έδωσε παραδείγματα από την πρακτική εφαρμογή του Συμφώνου Συνεργασίας, όπως είναι η περίπτωση των τυροπαραγωγών της Θεσσαλίας, που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν προγράμματα κατάρτισης τυροκομικής νέων, δίνοντας έτσι έναυσμα για την ίδρυση επιχειρήσεων παραγωγής προτύπων πρώτων υλών τυροκομικής. Όπως επίσης και διαφόρων επιχειρήσεων, οι οποίες μέσω ΟΑΕΔ θα μπορούν να επιλέξουν ανέργους για την πρακτική άσκησή τους και την αύξηση της εργασιακής εμπειρίας τους.

Ο κ. Αναλυτής σε ερώτηση δημοσιογράφου, αν υπάρχει προϋπολογισμός για αυτή τη συνεργασία μεταξύ του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, εξήγησε ότι όχι μόνο δεν υπάρχει προϋπολογισμός, αλλά ότι το Δίκτυο αυτό που δεν επιθυμεί είναι να μετατραπεί σε άλλον ένα φορέα που ζητά πόρους από το κράτος. Κάθε επιχείρηση έχει κονδύλια έτοιμα για να ενισχύσουν σκοπούς σαν κι αυτούς που θέλει να προβάλει η συγκεκριμένη συνεργασία, συμπλήρωσε ο ίδιος. Ως παράδειγμα έφερε μια συνεταιριστική τράπεζα στη Θεσσαλία, η οποία στο καταστατικό της προβλέπει την προώθηση του 2% των κερδών της για κοινωνικούς σκοπούς στη συγκεκριμένη περιφέρεια.

Ο κ. Κικίλιας ζήτησε να υπάρξει συγκεκριμένη στόχευση των δράσεων ειδικά για την ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας.

Ο κ. Λιβανός τόνισε ότι πολύ σύντομα θα ανακοινώσει νέα προγράμματα για την αποτελεσματικότερη διασύνδεση της αγοράς εργασίας και των αναγκών που έχουν οι επιχειρήσεις σε ανθρώπινο δυναμικό με την εκπαίδευση.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα