Μειωμένες κατά 25% οι ζημίες στις ΔΕΚΟ

Τρίτη, 22 Μαρτίου 2011 13:21

Πιο αναλυτικά, με βάση τα μηνιαία στοιχεία εσόδων, εξόδων και απασχόλησης για 15 ΔΕΚΟ που έδωσε στη δημοσιότητα το ΥΠΟΙΚ, τον Ιανουάριο του 2011 παρουσιάζεται μείωση των ζημιών των εταιρειών κατά 25%, στα 33,4 εκατ. ευρώ, έναντι 44,5 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2010.

A- A A+

Μειωμένες κατά 25% είναι σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ οι ζημίες 15 δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών. Μείωση 32% στα έξοδα και κατά 14% στο συνονολικό αριθμό των εργαζομένων.

Πιο αναλυτικά, με βάση τα μηνιαία στοιχεία εσόδων, εξόδων και απασχόλησης για 15 ΔΕΚΟ που έδωσε στη δημοσιότητα το ΥΠΟΙΚ, τον Ιανουάριο του 2011 παρουσιάζεται μείωση των ζημιών των εταιρειών κατά 25%, στα 33,4 εκατ. ευρώ, έναντι 44,5 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2010.

Επίσης παρουσιάζεται συγκράτηση του συνόλου των εξόδων των εταιρειών της τάξης του 32%. Σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ, η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη:

- Μείωση κατά 31% το 2011 των δαπανών μισθοδοσίας, αποτέλεσμα της εφαρμογής του Ν.3899/10, της μείωσης του αριθμού των απασχολουμένων καθώς της εφαρμογής του Ν. 3845/10 με έναρξη ισχύος από 1/6/2010.

- Μείωση κατά 33% το 2011 των αμοιβών και εξόδων τρίτων.

- Μείωση των τόκων το 2011 κατά 64%.

Όσον αφορά τα συνολικά εσόδα (συμπεριλαμβανομένων των επιχορηγήσεων) καταγράφεται μείωση κατά 34% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, και όπως διευκρινίζεται, η μείωση των εσόδων από πωλήσεις το αντίστοιχο διάστημα περιορίζεται σε 20%, μικρότερη από τη συγκράτηση των δαπανών (32%).

Σημαντική μείωση κατά 67% παρουσιάζει σύμφωνα με το υπουργείο και το συνολικό ύψος των επιχορηγήσεων (τακτικού προϋπολογισμού και λοιπές) που περιορίστηκαν σε 11 εκατ. ευρώ από 36 εκατ. τον Ιανουάριο του 2010.

Τέλος, ο συνολικός αριθμός απασχολούμενων εμφανίζει τον Ιανουάριο του 2011 μείωση κατά 14% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2010 (μείωση κατά 3.098 εργαζόμενους).

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ, στα συνολικά συγκριτικά στοιχεία Ιανουαρίου 2010-2011 δεν περιλαμβάνεται η ΜΟΔ καθώς δεν έχει υποβάλει στοιχεία για τον Ιανουάριο 2010. Επιπρόσθετα, η ανάλυση δεν περιλαμβάνει τον ΟΣΕ και την ΤΡΑΙΝΟΣΕ διότι η διαδικασία οριστικοποίησης των λογαριασμών για τον Ιανουάριο 2011 δεν έχει ολοκληρωθεί από τις εταιρείες και συνεπώς τα τελικά οικονομικά στοιχεία δεν είναι διαθέσιμα στην παρούσα φάση.

Προτεινόμενα για εσάς