Στο 51,18% η συμμετοχή των ξένων στο Χ.Α.

Τετάρτη, 08 Ιουνίου 2011 13:04
UPD:13:08

Μικρή αύξηση της τάξης του 0,73%, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, σημείωσε η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στις 31/5/2011 και έφθασε σε ποσοστό το 51,18%.

Μικρή αύξηση της τάξης του 0,73%, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, σημείωσε η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στις 31/5/2011 και έφθασε σε ποσοστό το 51,18%. Το Μάιο 2010 η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ήταν στο 49,55%.

Οι Έλληνες επενδυτές στις 31/5/2011 κατείχαν το 47,46% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο Χ.Α.

Σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα, το φετινό Μάιο οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εκροές της τάξης των 89,7 εκατ. ευρώ. Οι εκροές προέρχονται από ξένους θεσμικούς επενδυτές (105,82 εκατ. ευρώ), λοιπά νομικά πρόσωπα (7,37 εκατ. ευρώ) και από λοιπούς αλλοδαπούς επενδυτές (0,09 εκατ. ευρώ), ενώ εισροές εμφάνισαν τα ξένα φυσικά πρόσωπα (6,25 εκατ. ευρώ) και τα ξένα νομικά πρόσωπα (17,29 εκατ. ευρώ).

Οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται αγοραστές, με εισροές κεφαλαίων ύψους 79,43 εκατ. ευρώ, οι οποίες προέρχονται από Έλληνες ιδιώτες (76,12 εκατ. ευρώ), Ασφ. Εταιρ. & Συνταξιοδοτ. Κεφάλαια (0,49 εκατ. ευρώ), Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (1,59 εκατ. ευρώ), εταιρείες επενδύσεων (1,29 εκατ. ευρώ), αμοιβαία κεφάλαια (18,71 εκατ. ευρώ), λοιπές ιδιωτικές χρηματοοικονομικές εταιρείες (0,25 εκατ. ευρώ), Δημόσιο Τομέα (0,12 εκατ. ευρώ), ενώ οι εκροές προέρχονται από ιδιωτικές μη χρηματοοικονομικές (19,13 εκατ. ευρώ).

Τα υπόλοιπα 10,31 εκατ. ευρώ που εμφανίζονται ως εισροές από Λοιπούς Επενδυτές και αφορούν Μερίδες στις οποίες δεν έχει καταχωρηθεί από τους αρμόδιους Χειριστές ΣΑΤ συγκεκριμένη χώρα φορολογικής κατοικίας.

Οι ξένοι επενδυτές πραγματοποίησαν το Μάιο το 50,5% των συναλλαγών (διατηρώντας το ποσοστό του Απρίλιου 2011, ενώ το Μάιο 2010 είχαν πραγματοποιήσει το 52% των συναλλαγών). Οι Έλληνες ιδιώτες επενδυτές πραγματοποίησαν το 26,7% των συναλλαγών (τον Απρίλιο 2011 πραγματοποίησαν το 27,8% των συναλλαγών, ενώ το Μάιο 2010 είχαν πραγματοποιήσει το 20,9% των συναλλαγών).

Οι Έλληνες θεσμικοί επενδυτές (ιδιωτικές χρηματοοικονομικές εταιρείες) πραγματοποίησαν το 20,9% των συναλλαγών (τον Απρίλιο 2011 πραγματοποίησαν το 19,4% των συναλλαγών, ενώ το Μάιο 2010 είχαν πραγματοποιήσει το 16,6% των συναλλαγών).

Σημειώνεται επίσης ότι η Αξία Συναλλαγών του Μαΐου 2011 έφτασε τα 1.876,93 εκατ. ευρώ. Σημειώνοντας άνοδο 14% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του Απριλίου 2011. Σε σχέση με τον Μάιο 2010 σημειώθηκε μείωση της τάξης του 41%.

Αντίστοιχα, η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών του Μαΐου 2011 ήταν 85,3 εκατ. ευρώ, μειωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη του Απριλίου 2011 (86,3 εκατ. ευρώ) και μειωμένη έναντι της αντίστοιχης του Μαΐου 2010 (160,0 εκατ. ευρώ).

Ο αριθμός των Ενεργών Μερίδων για το μήνα Μάιο 2011 ανήλθε στις 39.855 έναντι 39.589 κατά τον προηγούμενο μήνα (Μάιος 2010: 63.871). Το Μάιο 2011 δημιουργήθηκαν 2.371 Νέες Μερίδες Επενδυτών έναντι 1.881 νέων Μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα.

Η Κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. στις 31/5/2011 υπολογίστηκε στα 50,1 δισ. ευρώ. Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του Απριλίου 2011 που ήταν 54,7 δισ. ευρώ, σημειώθηκε μείωση της τάξης του 8,4% ενώ συγκρινόμενη με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του Μαΐου 2010 που ήταν 60,9 δισ. ευρώ, σημειώθηκε μείωση 17,7%.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΓΔ

Σχολιασμένα