ΔΕΗ: «Πράσινο» από Γ.Σ. για την απόσχιση του κλάδου μεταφοράς

Τρίτη, 08 Νοεμβρίου 2011 09:45

Την απόσχιση του Κλάδου της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφοράς της ΔΕΗ και την εισφορά του στην 100% θυγατρική της εταιρεία «ΔΕΗ Τηλεπικοινωνίες ΑΕ» [μετονομαζόμενη κατά το Νόμο σε «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΑΔΜΗΕ ΑΕ)] ενέκρινε χθες η εξ αναβολής Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Επιχείρησης.

Εγκρίθηκε επίσης: α) η Λογιστική Κατάσταση Απόσχισης της 1-1-2011, β) η από 15-9-2011 Έκθεση Ελέγχου και διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του Κλάδου Μεταφοράς της Εταιρείας του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή Βασιλείου Καμινάρη και γ) το Σχέδιο Σύμβασης Απόσχισης (ΣΣΑ) του Κλάδου Μεταφοράς της ΔΕΗ.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΔΕΗ

Σχολιασμένα