Κομισιόν: Μέτρα για την ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας

Τετάρτη, 07 Δεκεμβρίου 2011 13:58

Την ενίσχυση της χρηματοδότησης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με μια σειρά από νέα μέτρα.

Συγκεκριμένα, προτείνει τη θέσπιση ενός νέου σήματος «Ευρωπαϊκά Ταμεία Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας», ώστε οι επενδυτές να μπορούν εύκολα να εντοπίζουν τα ταμεία επενδύσεων που επικεντρώνονται στις επενδύσεις σε ευρωπαϊκές κοινωνικές επιχειρήσεις.

Για να πάρει το σήμα ένα ταμείο θα πρέπει να αποδείξει ότι ένα υψηλό ποσοστό των επενδύσεων (70% των κεφαλαίων που λαμβάνονται από τους επενδυτές) δαπανάται για την υποστήριξη κοινωνικών επιχειρήσεων.

Αναλυτικότερα τα βασικά στοιχεία της πρότασης της Επιτροπής αφορούν:

- Ένα αναγνωρισμένο σήμα της ΕΕ για τα ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Σήμερα, οι επενδυτές μπορεί να δυσκολεύονται να εντοπίζουν ταμεία που επενδύουν σε κοινωνικές επιχειρήσεις και αυτό μπορεί να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη στην αγορά κοινωνικών επιχειρήσεων. Εν τω μεταξύ, τα ταμεία κοινωνικών επενδύσεων μπορεί να είναι δύσκολο να διαφοροποιηθούν από άλλα ταμεία επενδύσεων και αυτό μπορεί να υπονομεύσει την ανάπτυξη του τομέα. Ο κανονισμός που εκδόθηκε σήμερα δημιουργεί ένα κοινό σήμα με την ονομασία «Ευρωπαϊκά Ταμεία Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας». Με αυτό το σήμα, οι επενδυτές θα γνωρίζουν ότι το μεγαλύτερο μέρος της επένδυσής τους προορίζεται για κοινωνικές επιχειρήσεις. Επιπλέον, το κοινό σήμα για ολόκληρη την ΕΕ θα καταστήσει πολύ πιο εύκολο για τους επενδυτές στην ΕΕ να εντοπίζουν αυτά τα ταμεία επενδύσεων.

- Βελτιωμένη πληροφόρηση για τους επενδυτές. Λαμβάνοντας υπόψη τη δυσκολία για τους επενδυτές να εντοπίζουν τα ταμεία που επενδύουν σε κοινωνικές επιχειρήσεις, μπορεί να είναι δύσκολο να συγκρίνονται και να χρησιμοποιούνται οι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τα ταμεία αυτά και τη δράση τους. Ο καθορισμός ενός κοινού πλαισίου της ΕΕ για τις πληροφορίες αυτές είναι ζωτικής σημασίας. Όλα τα ταμεία επενδύσεων που χρησιμοποιούν το νέο σήμα πρέπει στο μέλλον να δημοσιεύουν με σαφήνεια πληροφορίες σχετικά με τα είδη των κοινωνικών επιχειρήσεων που στοχεύουν, τους τρόπους που επιλέγονται, τους τρόπους με τους οποίους το ταμείο επενδύσεων θα βοηθήσει τις κοινωνικές επιχειρήσεις, και το πώς θα παρακολουθούνται οι κοινωνικές επιπτώσεις και θα δίνεται η σχετική αναφορά.

- Μέτρα για καλύτερες επιδόσεις. Ο προβλεπόμενος αντίκτυπος είναι σημαντικός παράγοντας για τους επενδυτές όσον αφορά την επιλογή μεταξύ των διαφόρων ταμείων κοινωνικών επενδύσεων. Τα προτεινόμενα μέτρα θα ορίζουν σαφείς απαιτήσεις για τα εν λόγω ταμεία όσον αφορά την ενημέρωση των επενδυτών σχετικά με το πώς θα εξασφαλίζουν την παρακολούθηση και την παροχή στοιχείων σχετικά με τις επιπτώσεις. Ωστόσο, είναι πιθανό να είναι αναγκαίες περισσότερες ενέργειες. Η Επιτροπή θα αναλάβει τη διεξαγωγή περαιτέρω εργασιών για την ανάπτυξη καλύτερων και πιο συγκρίσιμων τρόπων για το πώς μπορεί να μετρηθεί η κοινωνική απόδοση των επενδύσεων. Αυτό θα επιτρέψει την ανάπτυξη μιας αγοράς επενδύσεων με αυξημένη διαφάνεια και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη των επενδυτών.

- Εξάλειψη των εμποδίων για τη συγκέντρωση κεφαλαίων σε όλη την Ευρώπη. Οι κανόνες στόχευσης των ταμείων κοινωνικών επενδύσεων διαφέρουν ανά κράτος μέλος και συχνά είναι επαχθείς και πολύπλοκοι. Για το λόγο αυτό, εκτιμάται ότι οι νέες προτάσεις θα απλουστεύσουν τους κανόνες. Για παράδειγμα, ένα ευρωπαϊκό διαβατήριο θα εξασφαλίσει ότι τα ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας θα μπορούν να αντλούν κεφάλαια σε όλη την Ευρώπη. Οι διαχειριστές των ταμείων επενδύσεων δεν θα είναι αναγκασμένοι να χρησιμοποιούν το νέο πλαίσιο, αλλά αν το χρησιμοποιούν θα είναι σε θέση να αποκτήσουν πρόσβαση σε επενδυτές απ? όλη την ΕΕ και σε ένα σαφώς αναγνωρίσιμο σήμα ΕΕ το οποίο οι επενδυτές θα συνηθίσουν να εμπιστεύονται και να αναζητούν.

- Διαθεσιμότητα για τους επενδυτές. Δεδομένου ότι οι επενδύσεις σε κοινωνικές επιχειρήσεις μπορεί να ενέχουν αυξημένο κίνδυνο, το σήμα «Ευρωπαϊκά Ταμεία Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας» αρχικά θα είναι διαθέσιμο μόνο σε επαγγελματίες επενδυτές. Όταν το πλαίσιο θα έχει πλήρως ενεργοποιηθεί, η Επιτροπή θα εξετάσει τα πιθανά μέτρα ώστε οι επενδύσεις αυτού του είδους να είναι επίσης διαθέσιμες σε πελάτες λιανικής.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα