Μέχρι 18/6 οι προτάσεις για το πρόγραμμα «Πράσινη Επιχείρηση»

Τρίτη, 08 Ιουνίου 2010 11:37

Συνεχίζεται μέχρι τις 18 Ιουνίου η υποβολή προτάσεων για το πρόγραμμα «Πράσινη Επιχείρηση 2010», μέσω του οποίου ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 30.000 έως 200.000 ευρώ.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εταιρικές επιχειρήσεις Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε. Ε.Ε. καθώς και σε ατομικές επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β και Γ κατηγορίας, ενώ αφορά σε επενδύσεις των εξής κατηγοριών: διαχείριση/ανακύκλωση/διάθεση αποβλήτων, παρακολούθηση εκπομπών ρύπων, ανάπτυξη «πράσινων» προϊόντων και διαδικασιών, ανάκτηση/εξοικονόμηση ενέργειας και ύδατος, ενσωμάτωση προτύπων, ανάπτυξη υποδομών και βελτίωση παραγωγικής διαδικασίας και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα