ΕΛΠΕ: Σύσταση γραφείου διοίκησης

Νέες αρμοδιότητες σε στελέχη
Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2010 16:34

Τη σύσταση Γραφείου Διοίκησης του Ομίλου, με στόχο τη διοικητική και λειτουργική υποστήριξη της Διοίκησης, ενέκρινε το διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ.

Επίσης, το δ.σ. της εταιρείας ενέκρινε την ανάληψη της εποπτείας των δραστηριοτήτων της Γενικής Εμπορικής Διεύθυνσης του Ομίλου, ως ακολούθως:

- Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε. κος Ιωάννης Κωστόπουλος θα εποπτεύει τις ακόλουθες δραστηριότητες :

Της ΕΚΟ

Της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

Της Διεύθυνσης Συντονισμού Εμπορικών Δραστηριοτήτων

- Το εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κος Θεόδωρος Βάρδας, παράλληλα με την εποπτεία των δραστηριοτήτων Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου του Ομίλου και Εφοδιασμού και Εμπορίας Πετρελαιοειδών, θα εποπτεύει και τις δραστηριότητες των Εταιρειών του Ομίλου, ΕΛΠΕΤ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε., VARDAX S.A. και OKTA A.D. - SKOPJIE.

- Ο Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Ομίλου κος Ανδρέας Σιάμισιης, παράλληλα με τα καθήκοντά του, θα εποπτεύει τις Διεθνείς Εμπορικές Δραστηριότητες.

- Ο Γενικός Διευθυντής Εφοδιασμού και Εμπορίας Πετρελαιοειδών κος Κωνσταντίνος Πανάς, παράλληλα με τα καθήκοντά του στη Γενική Διεύθυνση Εφοδιασμού & Εμπορίας Πετρελαιοειδών, θα εποπτεύει τις δραστηριότητες του Εφοδιασμού και Εμπορίας Πετροχημικών.

Ανακοινώθηκε επίσης ότι, με ημερομηνία ισχύος την 1/10/2010, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος των Εταιρειών του Ομίλου, ΕΛ.ΠΕΤ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε., VARDAX S.A. και OKTA A.D. - SKOPJIE, κ. Ελευθέριος Τζιόλας προάγεται στο βαθμό του Διευθυντή Ι, τροποποιείται δε αντίστοιχα το Οργανόγραμμα της εταιρείας και ενσωματώνεται στον ισχύοντα Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας αυτής.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΛΠΕ

Σχολιασμένα