Κάμψη 7,1% στη βιομηχανική παραγωγή Σεπτεμβρίου

Τρίτη, 09 Νοεμβρίου 2010 12:53

Μείωση 7,1% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Σεπτεμβρίου 2010, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Σεπτεμβρίου 2009, έναντι μείωσης 9,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2009 προς το 2008.

Ο μέσος Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2010, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2009, παρουσίασε μείωση 5,7%, έναντι μείωσης 10,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2009 προς το 2008.

Η μείωση του Γενικού Δείκτη κατά 7,1% οφείλεται στις παρακάτω μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας, δηλαδή:

α. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Ορυχείων - Λατομείων κατά 22,3%.

Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μειώσεις των δεικτών των 2ψηφίων κλάδων: εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων και άλλων εξορυκτικών και λατομικών δραστηριοτήτων.

β. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 8,3%.

Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: τροφίμων, κλωστοϋφαντουργικών υλών, χαρτιού και προϊόντων από χαρτί και μη μεταλλικών ορυκτών.

γ. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Ηλεκτρισμού κατά 0,3%.

δ. Στην αύξηση του Δείκτη Παροχής Νερού κατά 3,5%.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα