ΕΕΠ: Πληροφορίες για προγράμματα επιχειρηματικότητας για νέους - γυναίκες

Τρίτη, 10 Μαρτίου 2009 17:51
UPD:17:52

Ανακοίνωση με την οποία παρέχει πληροφορίες για τα προγράμματα ενίσχυσης επιχειρηματικότητας νέων και γυναικών, των οποίων οι κανονισμοί προδημοσιεύτηκαν στο σύνδεσμο του Υπουργείου Ανάπτυξης http://www.istomediahost.gr/epan/greek/news.asp?id=8 , δίνει το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά.

Η δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα 24 εκατ. ευρώ για την επιχειρηματικότητα των νέων και στα 16 εκατ. ευρώ για την επιχειρηματικότητα των γυναικών, ενώ βασικά χαρακτηριστικά των προγραμμάτων είναι τα εξής:

· Δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα έχουν νέοι και νέες που γεννήθηκαν από το 1970 έως και το 1991 για τη νεανική επιχειρηματικότητα και γυναίκες που γεννήθηκαν από το 1954 έως και το 1991 για τη γυναικεία και οι οποίοι είναι άνεργοι, μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από 01.01.2008 μέχρι και τις 04.03.09 (ημερομηνία προδημοσίευσης των προγραμμάτων).

· Τα προγράμματα αφορούν όλη την επικράτεια.

· Ενθαρρύνονται ιδιαίτερα επιχειρηματικές προτάσεις με τα παρακάτω χαρακτηριστικά 1. Καινοτομία 2. Υψηλή ποιότητα επιχειρηματικής ομάδας 3. Είσοδο σε νέες αγορές ή σε αναπτυσσόμενες αγορές ανοικτού ανταγωνισμού και θετικών προοπτικών 4. Ανάπτυξη προϊόντων, υπηρεσιών ή / και διαδικασιών υψηλής προστιθέμενης αξίας 5. Δημιουργία απασχόλησης

· Οι επιλέξιμες δραστηριότητες προέρχονται από τους κλάδους μεταποίησης, ανακύκλωσης & περιορισμού της ρύπανσης, παροχής υπηρεσιών, τουρισμού & εμπορίου, εκτός εξαιρέσεων.

· Ο προϋπολογισμός κυμαίνεται μεταξύ 30.000 € - 200.000 € για μεταποίηση, ανακύκλωση & περιορισμό της ρύπανσης, 30.000 € - 100.000 € για υπηρεσίες και τουρισμό, 30.000 € - 80.000 € για εμπορικές επιχειρήσεις.

· Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης επί του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρότασης είναι 50% γενικά και 60% σε νησιά κάτω των 5.000 κατοίκων (απογραφή 2001) και πυρόπληκτες περιοχές. Το υπόλοιπο ποσό πέραν της δημόσιας χρηματοδότησης για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή για την υλοποίηση του έργου. Ο Τραπεζικός δανεισμός για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής μπορεί να ανέρχεται μέχρι ποσοστού 30% του συνολικού προτεινόμενου προϋπολογισμού του έργου. [Αν οι ενδιαφερόμενοι το επιθυμούν, μπορούν για τη διευκόλυνσή τους, να απευθύνονται στο Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ), το οποίο αναλαμβάνει τις εγγυήσεις που απαιτούνται για τη σύναψη του δανείου.]

· Επιλέξιμες δαπάνες των προγραμμάτων είναι οι ακόλουθες:

-Εξοπλισμός και Ειδικές Εγκαταστάσεις

-Κτιριακά & Διαμόρφωση Χώρων

-Προβολή-Προώθηση, ¶λλες Δαπάνες, Υπηρεσίες Συμβούλων

Σημειωτέον θα ακολουθήσει η προκήρυξη και ο οριστικός κανονισμός και των δύο δράσεων από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Δ/νση ΜΜΕ, η οποία είναι ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) για την έκδοση των προκηρύξεων.

Σύμφωνα με τις προδημοσιεύσεις, οι προτάσεις και για τα δύο προγράμματα θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μεταξύ 15 και 30 Ιουνίου 2009 σε ηλεκτρονική διεύθυνση που θα ανακοινωθεί από τον ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. (www.eommex.gr), ο οποίος είναι ο ΕΦΔ για την αξιολόγηση, διαχείριση και παρακολούθηση υλοποίησης των προγραμμάτων και ο οποίος στο πλαίσιο αυτό αναλαμβάνει την ενημέρωση και πληροφόρηση των ενδιαφερομένων σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με τα προγράμματα.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα