Από 14/4 η χορήγηση επιδόματος στεγαστικού δανείου

Δευτέρα, 13 Απριλίου 2009 16:05

Αρχίζει από τη Μ. Τρίτη, 14 Απριλίου 2009, η καταβολή της έκτακτης ενίσχυσης ύψους 500 ευρώ στους πολίτες που έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο κύριας κατοικίας και πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου 3756/2009, σχετικά με την έκτακτη ενίσχυση δανειοληπτών, όπως ανακοίνωσαν ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννης Παπαθανασίου και ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νίκος Λέγκας.

Η έκτακτη ενίσχυση θα δοθεί για στεγαστικά δάνεια κύριας κατοικίας που έχουν συναφθεί έως τις 5/3/2009 με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή με Πιστωτικά Ιδρύματα τα οποία λειτουργούν στην Ελλάδα.

Η έκτακτη ενίσχυση θα δοθεί για στεγαστικά δάνεια κύριας κατοικίας που έχουν συναφθεί έως τις 5/3/2009 με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή με Πιστωτικά Ιδρύματα τα οποία λειτουργούν στην Ελλάδα.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι πάσης φύσεως συνταξιούχοι που είναι ή ήταν δικαιούχοι του ΕΚΑΣ κατά το τελευταίο τρίμηνο πριν από την κατάθεση της διάταξης αυτής στη Βουλή, δηλαδή από 5/12/2008 έως 5/3/2009, καθώς και οι άνεργοι που έχουν λάβει επίδομα από τον ΟΑΕΔ, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά το ίδιο διάστημα.

Η καταβολή της ενίσχυσης θα πραγματοποιείται από τα καταστήματα της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, με την υποβολή σχετικής αίτησης -υπεύθυνης δήλωσης, όπου θα αναφέρεται ότι το στεγαστικό δάνειο αφορά σε κύρια κατοικία και ότι ο δικαιούχος δεν έχει λάβει την ίδια παροχή από άλλη αιτία.

Δικαιολογητικά

Η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση θα χορηγείται στα υποκαταστήματα της ΑΤΕ και θα συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

• προκειμένου για τους συνταξιούχους, βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα καταβολής του ΕΚΑΣ, ή οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο αποδεικτικό έγγραφο, και βεβαίωση του Πιστωτικού Ιδρύματος ότι υφίσταται στεγαστικό δάνειο κύριας κατοικίας που έχει συναφθεί έως τις 5/3/2009.

• προκειμένου για τους άνεργους, βεβαίωση του ΟΑΕΔ και βεβαίωση του Πιστωτικού Ιδρύματος ότι υφίσταται στεγαστικό δάνειο κύριας κατοικίας που έχει συναφθεί έως τις 5/3/2009.

Η υποβολή των δικαιολογητικών πρέπει να γίνει εντός δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Νόμου (31/3/2009), ενώ ο κάθε δικαιούχος λαμβάνει την ενίσχυση με μία μόνο ιδιότητα. Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή του ΕΚΑΣ, του επιδόματος πολυτέκνου και οποιασδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού χαρακτήρα.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα