Δράσεις ύψους 1,050 δισ. ευρώ για τις ΜΜΕ

Τετάρτη, 20 Μαΐου 2009 13:43
UPD:13:50

Σε 1,050 δισεκατομμύρια ευρώ ανέρχεται το συνολικό ποσό για τις δράσεις που θα προκηρυχθούν με στόχο τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) απέναντι στην κρίση, αλλά και για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξής τους, όπως δήλωσε σήμερα ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Γιάννης Παπαθανασίου.

Σε 1,050 δισεκατομμύρια ευρώ ανέρχεται το συνολικό ποσό για τις δράσεις που θα προκηρυχθούν με στόχο τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) απέναντι στην κρίση, αλλά και για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξής τους, όπως δήλωσε σήμερα ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Γιάννης Παπαθανασίου.

Το 80% του ποσού αυτού κατευθύνεται στην περιφέρεια, τηρώντας την αναλογία (80% περιφέρεια, 20% Αττική) που προβλέπεται στο ΕΣΠΑ 2007-2013 . Οι πόροι αυτοί θα κατανεμηθούν σε πέντε θεματικές ενότητες.

Γ. Παπαθανασίου: H κυβέρνηση βρίσκεται με πράξεις δίπλα στις ΜΜΕ

Γ. Παπαθανασίου: H κυβέρνηση βρίσκεται με πράξεις δίπλα στις ΜΜΕ

Ειδικότερα, από 250 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για κάθε μια από τις ενότητες της Μεταποίησης, του Τουρισμού, του Εμπορίου και των Υπηρεσιών και 50 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για τις εταιρίες franchise.

Επιπλέον, όπως ανέφερε ο υπουργός, στις επόμενες μέρες θα προκηρυχθεί δράση για τους ελεύθερους επαγγελματίες, ύψους 250 εκ. ευρώ, που θα αφορά τους κλάδους των μηχανικών, δικηγόρων, λογιστών και γιατρών.

Η δράση αυτή, απευθύνεται σε αυτούς που ασκούν πραγματικά το επάγγελμά τους ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Θα χρηματοδοτεί την αγορά εξοπλισμού για την άσκηση του επαγγέλματός τους, όπως για παράδειγμα ηλεκτρονικό εξοπλισμό (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές - plotter, ιατρικά μηχανήματα, εξειδικευμένα προγράμματα software κ.λ.π), με ποσό ενίσχυσης που θα ποικίλει ανά κλάδο.

Συγκεκριμένα τώρα, όσον αφορά τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις:

Οι δράσεις θα απευθύνονται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν κλείσει τουλάχιστον 2 χρήσεις, απασχολούν από 0 έως 50 άτομα και ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών της τριετίας τους κυμαίνεται:

1. από 50.000 ευρώ μέχρι 10.000.000 ευρώ, το μέγιστο, για τη θεματική ενότητα «Μεταποίηση»,

2. από 30.000 ευρώ μέχρι 10.000.000 ευρώ, το μέγιστο, για τη θεματική ενότητα «Τουρισμός»

3. και από 30.000 ευρώ μέχρι 10.000.000 ευρώ επίσης για τις θεματικές ενότητες «Εμπόριο» και «Υπηρεσίες».

Τα κριτήρια αξιολόγησης δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στην καινοτομία, στην περιβαλλοντική διάσταση της επένδυσης, στη διατήρηση και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Έτσι, όπως είπε ο κ. Παπαθανασίου, συγκεκριμένες δαπάνες σε αυτές τις ενέργειες θα λαμβάνουν μεγαλύτερη βαθμολογία. Τα οικονομικά στοιχεία παρελθόντων ετών θα έχουν μικρότερη βαρύτητα και δεν θα αποκλείονται από τη διαδικασία επιχειρήσεις, οι οποίες παρουσίασαν ζημίες για κάποιο έτος.

Οι προϋπολογισμοί των επενδύσεων ανά θεματική ενότητα είναι:

• Για τη Μεταποίηση: από 50.000 € έως 300.000 €.

• Για τον Τουρισμό: από 30.000 € έως 250.000 €.

• Για το Εμπόριο: από 20.000 € έως 200.000 €.

• Για τις Υπηρεσίες: από 20.000 € έως 200.000 €.

Στο πλαίσιο της προκήρυξης θα υπάρξει ωστόσο η δυνατότητα μεταφοράς πόρων, από μια θεματική ενότητα σε άλλη, ανάλογα με τη ζήτηση.

Tο Πρόγραμμα δίνει επίσης για πρώτη φορά τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις με μεικτές δραστηριότητες να υποβάλουν επενδυτική πρόταση σε περισσότερες από μία θεματικές ενότητες. Να υποβάλουν δηλαδή μεικτές προτάσεις.

Το ποσοστό επιχορήγησης είναι 55% για την Περιφέρεια Αττικής (εκτός των νήσων της) και το Νομό Θεσσαλονίκης και 65% για την υπόλοιπη επικράτεια και τα νησιά του Νομού Αττικής. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό επιχορήγησης που έχει δοθεί για αντίστοιχες δράσεις και καλύπτει το σύνολο της Περιφέρειας, όπως υπογράμμισε ο υπουργός.

Η δημιουργία και για πρώτη φορά η αποπεράτωση κτιριακών εγκαταστάσεων θα περιλαμβάνονται στις επιλέξιμες δαπάνες σε ποσοστό έως 50% της συνολικής επένδυσης, για τις θεματικές ενότητες της Μεταποίησης, του Εμπορίου και των Υπηρεσιών. Οι δαπάνες για τα κτιριακά μπορούν να καλύπτουν το σύνολο της επένδυσης στον τομέα του τουρισμού (π.χ. καταλύματα). Το μέτρο αυτό θα τονώσει και την οικοδομική δραστηριότητα.

Η διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται σε 12 μήνες για τους τομείς του Εμπορίου και των Υπηρεσιών και σε 18 μήνες για τη Μεταποίηση και τον Τουρισμό, ενώ θα δίδεται η δυνατότητα δίμηνης ή τετράμηνης παράτασης.

Οι δαπάνες αμοιβής συμβούλου, για τη σύνταξη του φακέλου υποβολής και την παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου, είναι επιλέξιμες, μέχρι το ποσό των 1.000 ευρώ αντίστοιχα.

Η ίδια Συμμετοχή θα ανέρχεται στο 20% για όλες τις θεματικές ενότητες, ενώ το ποσοστό της προκαταβολής θα ανέρχεται στο 40% επί της δημόσιας δαπάνης.

Ήδη έχουν ορισθεί, μετά από διεθνή διαγωνισμό, οι 26 προσωρινοί ανάδοχοι, οι οποίοι θα λειτουργήσουν ως φορείς διαχείρισης της δράσης. Την επόμενη Δευτέρα 25 Μαΐου θα αναρτηθεί η προδημοσίευση της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ και από τη συγκεκριμένη ημερομηνία θα θεωρούνται επιλέξιμες οι δαπάνες, στο πλαίσιο των προτάσεων που θα κατατεθούν, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει και έγκριση του σχεδίου.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα