Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας

Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2009 12:41

Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να δοθούν στη δημοσιότητα οι πρώτες προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, τη διαχειριστική ευθύνη των οποίων έχει η Ελλάδα.

Πρόκειται για τα Προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία», «Ελλάδα-Βουλγαρία», «Ελλάδα-Κύπρος», «Ελλάδα-Αλβανία» και «Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας», που συγχρηματοδοτούνται από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους και έρχονται να αντικαταστήσουν τα αντίστοιχα Προγράμματα της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG, τα οποία υλοποιήθηκαν στην προγραμματική περίοδο 2000-2006.

Συγκεκριμένα:

• Το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία» έχει συνολικό προϋπολογισμό €118.606.893, εκ των οποίων τα €88.955.170 (75%) προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ και τα €29.651.723 (25%) από εθνικούς πόρους των κρατών, που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

Επιλέξιμες περιοχές είναι για την Ελλάδα οι Νομοί Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, Ιωαννίνων, Πρεβέζης και Θεσπρωτίας και για την Ιταλία οι Επαρχίες Μπάρι, Μπρίντεζι και Λέτσε της Περιφέρειας Απουλίας. Επιπρόσθετα οι Νομοί Ηλείας και ¶ρτας και οι Επαρχίες Ταράντο και Φότζια συμμετέχουν ως όμορες περιοχές. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η χρηματοδότηση έργων στις περιοχές αυτές μπορεί να ανέλθει έως το 20% της συνολικής χρηματοδότησης, που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το σύνολο του Προγράμματος.

• Το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία» έχει συνολικό προϋπολογισμό €130.277.598, εκ των οποίων τα €110.735.958 (85%) προέρχονται από το ΕΤΠΑ και τα €19.541.640 (15%) από εθνικούς πόρους των κρατών, που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

Επιλέξιμες περιοχές είναι για την Ελλάδα οι Νομοί Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Δράμας, Θεσσαλονίκης και Σερρών και για τη Βουλγαρία η Νοτιοδυτική και Νοτιοανατολική Περιφέρεια (Διαμερίσματα Μπαγκόεβγκραντ, Σμόλιαν, Κάρτζαλι και Χάσκοβο). Σημειώνεται ότι ο Νομός Καβάλας συμμετέχει ως όμορη περιοχή.

• Το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος» έχει συνολικό προϋπολογισμό €55.742.404, εκ των οποίων τα €44.593.923 (80%) προέρχονται από το ΕΤΠΑ και τα €11.148.481 (20%) από εθνικούς πόρους των κρατών, που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

Επιλέξιμες περιοχές είναι για την Ελλάδα οι Νομοί Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου, Χανίων, Λέσβου, Σάμου, Χίου και Δωδεκανήσου και ολόκληρη η Κύπρος.

Αξίζει να σημειωθεί πως για την υλοποίηση των Προγραμμάτων αυτών στην προγραμματική περίοδο 2007-2013 απαιτείται η κοινή προετοιμασία προτάσεων, με καθαρό και προσανατολισμένο περιεχόμενο. Απαιτείται από τους Έλληνες και ξένους εταίρους, δηλαδή, να έχουν κοινή ανάπτυξη, υλοποίηση, στελέχωση και χρηματοδότηση κάθε έργου.

Τα Προγράμματα «Ελλάδα-Αλβανία» και Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας»

Τα Διασυνοριακά Προγράμματα ΙΡΑ «Ελλάδα-Αλβανία» και Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας» συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Προενταξιακής Βοήθειας- ΙΡΑ. Οι χρηματοδοτούμενες δράσεις και από τις δύο πλευρές των συνόρων θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο κοινές, αλλά, παράλληλα, διακριτές, ξεκάθαρα καθορισμένες και συμβασιοποιημένες ξεχωριστά. Ως εκ τούτου και ο προϋπολογισμός των Προγραμμάτων είναι διαφορετικός για κάθε συμμετέχουσα χώρα.

• Το Πρόγραμμα «Ελλάδα-Αλβανία» έχει συνολικό προϋπολογισμό €10.246.220 (€5.556.110 + 4.690.110) για την περίοδο 2007-2009. Για την Ελλάδα ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα €5.556.110 (€4.167.082 (75%) προέρχονται από κοινοτικούς πόρους - ΕΤΠΑ και €1,389,028 (25%) από εθνικούς πόρους). Για τις ίδιες δράσεις για την Αλβανία ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα €4.690.110, εκ των οποίων τα €3.986.593 (85%) προέρχονται από κοινοτικούς πόρους - ΙΡΑ και τα €703.517 (15%) από εθνικούς.

Επιλέξιμες περιοχές είναι για την Ελλάδα οι Νομοί Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Φλώρινας, Καστοριάς, Γρεβενών και Κέρκυρας και για την Αλβανία τα Διαμερίσματα Αργυροκάστρου, Κορυτσάς και Βλόρε. Σημειώνεται ότι ο Νομός Γρεβενών συμμετέχει ως όμορη περιοχή.

• Το Πρόγραμμα «Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας» έχει συνολικό προϋπολογισμό €11.617.487 (€7.391.288 + €4.226.199) για την περίοδο 2007-2009. Για την Ελλάδα ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα €7.391.288 (€5.543.466 (75%) προέρχονται από κοινοτικούς πόρους - ΕΤΠΑ και €1.847.822 (25%) από εθνικούς πόρους). Για τις ίδιες δράσεις για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα €4.226.199, εκ των οποίων τα €3.592.269 (85%) προέρχονται από κοινοτικούς πόρους - ΙΡΑ και τα €633.930 (15%) από εθνικούς.

Επιλέξιμες περιοχές είναι για την Ελλάδα οι Νομοί Φλώρινας, Πέλλας, Κιλκίς, Σερρών και Θεσσαλονίκης και για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας οι Περιφέρειες Πελαγονίας, Βαρδαρίου, Νοτιοανατολική και Νοτιοδυτική. Σημειώνεται ότι ο Νομός Θεσσαλονίκης στην Ελλάδα και η Νοτιοδυτική Περιφέρεια συμμετέχουν ως όμορες περιοχές.

Διαφορές με το ΕΣΠΑ

Θα πρέπει να σημειωθεί πως τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας εκ της φύσεώς τους διαφέρουν από τα υπόλοιπα τομεακά και περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, που υλοποιούνται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, καθώς το στοιχείο που κατά κύριο λόγο αναδεικνύεται είναι αυτό της συνεργασίας σε διασυνοριακό, διακρατικό και διαπεριφερειακό επίπεδο. Ειδοποιός διαφορά με τα υπόλοιπα προγράμματα του ΚΠΣ/ ΕΣΠΑ είναι η προϋπόθεση συμφωνίας των χωρών-εταίρων σε όλα τα στάδια σχεδιασμού και υλοποίησης των Προγραμμάτων.

Η Διαχειριστική Αρχή

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» αποτελεί το τμήμα εκείνο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών που σταθερά έχει το βλέμμα του στραμμένο στην ελληνική γειτονιά, τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο, αλλά και σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή επικράτεια, και στηρίζει συνέργιες με μοναδικό γνώμονα το κτίσιμο στέρεων συνεργασιών, την από κοινού αντιμετώπιση προβλημάτων και ζητημάτων, αλλά και την ισορροπημένη ανάπτυξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η Υπηρεσία Διαχείρισης έχει τη διαχειριστική ευθύνη των Προγραμμάτων «Ελλάδα-Ιταλία», «Ελλάδα-Βουλγαρία», «Ελλάδα-Κύπρος», «Ελλάδα-Αλβανία» και «Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας». Παράλληλα, όμως, λειτουργεί και ως εθνική αρχή σε τρία (3) Προγράμματα πολυμερούς διασυνοριακής συνεργασίας (Αδριατική, Θαλάσσια Λεκάνη της Μεσογείου - MED ENPI και Μαύρη Θάλασσα), δύο (2) διακρατικά Προγράμματα (Μεσογειακός Χώρος - MED και Νοτιοανατολική Ευρώπη - Southeast Europe), το διαπεριφερειακό Πρόγραμμα INTERREG IV C και τα δίκτυα INTERACT, ESPON και URBACT.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα