Λιγότερες διαγραφές για τις ευρωπαϊκές τράπεζες

Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2008 12:43

Σύντομα θα δοθεί στις τράπεζες η δυνατότητα να περιορίσουν τις διαγραφές τους χάρη στις φορολογικές μεταρρυθμίσεις που προωθούνται από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με δημοσίευμα στη Wall Street Journal.

Τα μέτρα αυτά θα οδηγήσουν σε ενίσχυση της κερδοφορίας, ωστόσο, θα είναι δύσκολο να διαπιστώσει κανείς τη χρηματοοικονομική ευρωστία των τραπεζών. Ουσιαστικά πρόκειται για χαλάρωση των λογιστικών κανόνων περί αποτίμησης στις τρέχουσες τιμές, βάσει των οποίων οι τράπεζες υποχρεούνται να αποτιμούν τις επενδύσεις στην αξία που θα είχαν εάν πωλούνταν άμεσα.

Οι τροποποιήσεις αυτές θα επιτρέψουν στις τράπεζες να ταξινομήσουν εκ νέου κάποια από τα στοιχεία ενεργητικού τους ως μακροπρόθεσμες επενδύσεις, γεγονός που τους παρέχει μεγάλη ελευθερία στην αποτίμηση της αξίας των εν λόγω στοιχείων –καθώς και της ζημίας που έχουν υποστεί εξαιτίας της πρόσφατης αναταραχής στη χρηματοπιστωτική αγορά.

Με αυτό τον τρόπο αλλάζει η προσέγγιση σε ένα θέμα που έχει αμφισβητηθεί έντονα μεσούσης της κρίσης στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική αγορά. Οι τραπεζίτες έχουν εκφράσει διαμαρτυρίες ότι οι κανόνες για αποτίμηση στις τρέχουσες τιμές επιδεινώνουν την εικόνα των ισολογισμών τους αναγκάζοντάς τους να αποτιμούν τα στοιχεία ενεργητικού στις αγοραίες τιμές σε περιόδους υποτονικής λειτουργίας των αγορών. Ωστόσο, η χαλάρωση των αυτών κανόνων θα τους δώσει την ευκαιρία να αποκρύψουν σημαντικά προβλήματα.

Οι νέοι κανόνες θα εναρμονίσουν τα ευρωπαϊκά με τα αμερικάνικα λογιστικά πρότυπα, στα οποία υπάρχει πρόβλεψη για εκ νέου ταξινόμηση των στοιχείων ενεργητικού σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Στην Ευρώπη, στην οποία δεν υπάρχει ένας ανώτατος ελεγκτικός φορέας αντίστοιχος της Αμερικανικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι τράπεζες θα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τους εν λόγω κανόνες προς όφελός τους.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα