Οι προτάσεις της ΓΣΕΕ για την αντιμετώπιση της κρίσης

Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2008 14:36
UPD:15:01
AΠΕ/ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΑΪΤΑΣ

Mέτρα για την άμεση αντιμετώπιση της κρίσης προτείνει η ΓΣΕΕ. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Γιάννης Παναγόπουλος, η επικείμενη επιβράδυνση της οικονομίας και η αύξηση της ανεργίας, απαιτούν τον προσανατολισμό της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής σε μέτρα, τόσο για την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας, όσο και για την προστασία της απασχόλησης και των εισοδημάτων των εργαζομένων και των ανέργων.

Αναλυτικά τα τα μέτρα που προτείνονται είναι τα ακόλουθα:

Α. Προστασία όλων των δανειοληπτών με πρόσθετα μέτρα τα οποία θα αφορούν όχι μόνο όσους πήραν αλλά και όσους θα πάρουν δάνειο από τις καταχρηστικές και αντικοινωνικές συμπεριφορές των τραπεζών.

Εφαρμογή της απόφασης του Α.Π. του 2001 περί επιβολής «πλαφόν» στα επιτόκια των καταναλωτικών δανείων και καρτών.

Νομοθέτηση πλαισίου ατομικού πτωχευτικού δικαίου.

Νομοθετική υποχρέωση των τραπεζών που μετέχουν στο πρόγραμμα ενίσχυσης των 28 δις για μείωση των επιτοκίων και των περιθωρίων σε επίπεδα πριν την έλευση της κρίσης.

Ενίσχυση των δανειοληπτικών με χαμηλά εισοδήματα με ανάληψη από το δημόσιο μέρους των δόσεων ως εγγύηση της παρεχόμενης ρευστότητας και αποπληρωμή μέσω της φορολογίας με όρους (διάρκεια - επιτόκιο) που θ’ανακουφίζουν ουσιαστικά τα νοικοκυριά.

Β. Σταθεροποίηση του τραπεζικο-πιστωτικού συστήματος με κοινωνικό έλεγχο και όχι με τη «διάσωση» των μεγαλομετόχων και των τραπεζιτών από τους φορολογούμενους.

Η συμμετοχή του δημοσίου για την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας των Τραπεζών να συνοδεύεται υποχρεωτικά με ιδιοκτησιακό μερίδιο με στόχευση τον έλεγχο της Εθνικής Τράπεζας μαζί με τ’ ασφαλιστικά ταμεία ως «εργαλείο» παρέμβασης για την πολιτική αρμοδιοτήτων και ανάπτυξης για ολόκληρο το χρηματοπιστωτικό σύστημα με την συνεπικουρία της Αγροτικής Τράπεζας και του Τ.Τ.

Απαγόρευση των απολύσεων στις τράπεζες, που είναι πιθανόν να προταθούν στο πλαίσιο του προγράμματος σταθεροποίησης.

Γ. Στοχευμένες κρατικές ενισχύσεις για τη στήριξη των ΜΜΕ, τομέων και κλάδων της ελληνικής οικονομίας που απειλούνται από την χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση (π.χ. Τουρισμός, Κλωστοϋφαντουργία, κ.ά.).

Δ. Εξασφάλιση της περιουσίας των ασφαλιστικών ταμείων με τον προγραμματισμό της επιστροφής επενδύσεων σε τίτλους σίγουρης και σταθερής απόδοσης και την κάλυψη των απωλειών που οφείλονται στην κρίση. Ειδικότερα για τ’ ασφαλιστικά ταμεία απαιτείται:

- Σαφής και νομοθετημένη εγγύηση, από την Πολιτεία, του συνόλου των κατατεθειμένων στο τραπεζικό σύστημα (κυρίως στην Τράπεζα της Ελλάδος) διαθεσίμων των ασφαλιστικών Ταμείων.

- Με δεδομένες τις τεράστιες απώλειες των τιμών των χρηματιστηριακών αξιών, απαιτείται σαφής και άμεση παρέμβαση της Πολιτείας, ώστε να απαγορευθεί η ρευστοποίηση, σ’ολόκληρη τη διάρκεια της κρίσης, από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα, μετοχικών ή ομολογιακών αξιών.

- Παραλλήλως προς την πιο πάνω απαγόρευση, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα άμεσης συνδρομής (μέσω ατόκου δανεισμού) από τον κρατικό προϋπολογισμό, προς τους ασφαλιστικούς φορείς που αντιμετωπίζουν ή πρόκειται να αντιμετωπίσουν προβλήματα ρευστότητας.

- Σε καμία περίπτωση, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν τα ταμειακά διαθέσιμα οποιουδήποτε Τομέα των 13 νέων (υπερ) Ταμείων, για την κάλυψη αντίστοιχων ταμειακών αναγκών άλλου τομέα του ίδιου (υπερ) Ταμείου.

- Επιβάλλεται ακόμη, η τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας στα σημεία που αυτή:

Απαγορεύει τις καταθέσεις προθεσμίας σε ποσοστό άνω του 1% των διαθεσίμων των ασφαλιστικών Φορέων και επιτρέπει τις επενδύσεις σε σύνθετα (δομημένα) ομόλογα σε ποσοστό 2% των διαθεσίμων των Ταμείων (επιβάλλεται η ολοσχερής απαγόρευση των επενδύσεων των ασφαλιστικών Ταμείων σε παρόμοια προϊόντα).

Ε. Ενίσχυση της προστασίας των ανέργων με την αύξηση του επιδόματος ανεργίας στο 80% του μισθού ασφαλείας και επιμήκυνση της διάρκειας καταβολής του.

ΣΤ. Αύξηση των κοινωνικών δαπανών για την υγεία για την ουσιαστική ανασύσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Υλοποίηση προγράμματος επέκτασης των δικτύων δημοσίων μεταφορών στις πόλεις ώστε να μειωθούν δραστικά οι δαπάνες μετακίνησης των εργαζομένων και να ενισχυθεί η εξοικονόμηση ενέργειας. Αύξηση των δαπανών για την Παιδεία στο 5% του ΑΕΠ και στο 2% για την Έρευνα. Ενίσχυση των κονδυλίων για τα προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής προστασίας.

Ζ. Έκτακτα και μόνιμα εισοδηματικά μέτρα για τους χαμηλοσυνταξιούχους και χαμηλόμισθους και τ’αντίστοιχα νοικοκυριά που βρίσκονται κάτω από τα όρια φτώχειας. (στατιστικό όριο όχι το αυθαιρέτως ορισθέν από την κυβέρνηση των 5.800 € αλλά τουλάχιστον τα 10.500 € που αντιστοιχούν στα εισοδήματα του μισθού ασφαλείας).

Η. Απαγόρευση των απολύσεων - διαθεσιμοτήτων - υποχρεωτικών αδειών για το διάστημα που θα διαρκεί η κρίση. Στελέχωση και ενεργοποίηση όλων των ελεγκτικών μηχανισμών επιθεωρήσεων εργασίας για την αυστηρή εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και της διασφάλισης των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Έκτακτα μέτρα(αφορά ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους):

- Επίδομα που θα ξεκινά από τα 600 € για τους ευρισκόμενους στο όριο των 10.500 € και θα κλιμακώνεται διευρυνόμενο μέχρι και 2.600 € για τους άπορους ή έχοντες ελάχιστο εισόδημα.

-Αναγκαία η συγκρότηση του περίφημου Ταμείου Κοινωνικής συνοχής το οποίο πρέπει να ενισχυθεί από τον Κρατικό Προϋπολογισμό τουλάχιστον με 1 δις € όπως προεκλογικά δεσμευόταν η Κυβέρνηση.

-Επίδομα θέρμανσης για όσους βρίσκονται κάτω από το αφορολόγητο όριο με αντίστοιχη κλιμάκωση εισοδηματιών που θα κυμαίνεται από 300 μέχρι 800 € και με ειδικές Πρόνοιας για περιοχές με ειδικές κλιματολογικές συνθήκες.

Για τους χαμηλόμισθους απαιτείται γενναία ενίσχυση του εισοδήματος που μπορεί να προέλθει με συνδυασμό 2 μεθόδων:

- Συμφωνία των εργοδοτικών οργανώσεων και της ΓΣΕΕ για άμεση έκτακτη εισοδηματική ενίσχυση των αμοιβόμενων με μισθό ασφαλείας.

- Πολιτική απόφαση -μετά από διάλογο- διαβούλευση με τη ΓΣΕΕ και τις εργοδοτικές οργανώσεις - για ενίσχυση του μισθού και ημερομισθίου ασφαλείας με ταυτόχρονη ενίσχυση των μικρομεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων μέσω της φορολογίας ώστε να δύνανται να επωμισθούν το κόστος χωρίς επιπτώσεις στην απασχόληση συνδυασμένα μέτρα τόνωσης της ενεργούς ζήτησης, που θα συμβάλλουν στην τόνωση της αγοράς για έξοδο από την κρίση).

Η ΓΣΕΕ υπογραμμίζει ακόμη την ανάγκη εξεύρεσης πόρων μέσω της αναδιανομής του εισοδήματος, προκειμένου να υλοποιηθούν πολιτικά μέτρα προστασίας της κοινωνίας και της οικονομίας.

Ειδικότερα, τονίζει πως είναι εφικτό να υλοποιηθούν οι εξής κατευθύνσεις πολιτικών:

- Αύξηση του συντελεστή φορολόγησης των πολύ υψηλών εισοδημάτων.

- Εγκαθίδρυση της προοδευτικής φορολογίας για τις ΑΕ και ΕΠΕ.

- Επαναφορά και αύξηση της φορολογίας της μεγάλης ακίνητης περιουσίας, με ταυτόχρονη κατάργηση του ΕΤΑΚ.

- Φορολόγηση της εκκλησιαστικής περιουσίας.

- Φορολόγηση της πολυτελούς κατανάλωσης.

- Φορολόγηση των διασυνοριακών μετακινήσεων κεφαλαίων.

- Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και βαριά φορολόγηση των επενδύσεων μέσω off-shore εταιριών.

- Απόσυρση των μέτρων φορολογικής επιβάρυνσης των μισθωτών και των συνταξιούχων.

Για τη στήριξη της ανάπτυξης προτείνει:

Α. Αξιοποίηση των δυνατοτήτων άντλησης κεφαλαίων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την πραγματοποίηση επενδύσεων σε υποδομές για την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Β. Χρηματοπιστωτική στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση των οικονομιών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις εμβάθυνσης της οικονομικής τους κρίσης στα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (χρηματοπιστωτική ρευστότητα, εξαγωγές, ξένες άμεσες επενδύσεις).

Γ. Αναθεώρηση με γενναία αύξηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων για το 2009 που τώρα για τέταρτη συνεχή χρονιά μειώνεται (φέτος κατά 1 δις €) και ισόρροπη κατανομή του ώστε να ενισχυθεί η περιφερειακή ανάπτυξη.

Δ. Επιτάχυνση της επεξεργασίας των μέτρων των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, τα οποία όχι απλώς καθυστερούν αλλά έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος. Προσπάθεια να μη χαθούν πολύτιμοι πόροι από το 3ο ΚΠΣ από γραφειοκρατικές και κυβερνητικές ανεπάρκειες.

Ε. Ουσιαστική αναπροσαρμογή του συμφώνου σταθερότητας με εξαίρεση από τον υπολογισμό των ελλειμμάτων των Δημοσίων επενδύσεων και των δαπανών για την Υγεία, Πρόνοια, Παιδεία, αειφόρο ανάπτυξη ώστε να μετατραπεί οργανικά σε σύμφωνο ανάπτυξης, απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας με υιοθέτηση δεικτών (π.χ. ανεργίας, φτώχειας) που θ’αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του.

Ζ. Αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις με την ενίσχυσή τους κατά προτεραιότητα μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, ώστε να συνδέεται η βιωσιμότητά τους και η διατήρηση της απασχόλησης, με την αναβάθμιση των προϊόντων και των μεθόδων παραγωγής τους, καθώς και απαγόρευση των απολύσεων στις επιχειρήσεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ και από οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα ενίσχυσης που εξαγγέλλεται ή θα εξαγγελθεί.

Η. Εξασφάλιση και επιτάχυνση της υλοποίησης σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο των προγραμμάτων προστασίας του περιβάλλοντος και αντιμετώπισης των κλιματικών αλλαγών, που αποτελούν παράγοντες αύξησης της απασχόλησης και ενίσχυσης της οικονομικής δραστηριότητας.

Θ. Επενδύσεις στη βιομηχανία της ενέργειας ιδίως στις «πράσινες» και εναλλακτικές μορφές με αιχμή τη ΔΕΗ της οποίας ο ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ δεν επιτρέπεται ν’αμφισβητηθεί είτε από τις διοικητικές κυβερνητικές αποφάσεις που κυριολεκτικά των λεηλατούν (καθορισμός της οριακής τιμής συστήματος) ή την χρησιμοποιούν για να ενισχύουν την κερδοφορία των ιδιωτών φορτώνοντας τα βάρη μέσω αυτής στους πολίτες - καταναλωτές υπονομεύοντας ταυτόχρονα τα επενδυτικά της προγράμματα και στην ουσία το μέλλον της.

Ι. Πάγωμα ή και μείωση τιμολογίων των ΔΕΚΟ και των επιχειρήσεων του Δημοσίου (ΔΕΗ, Διόδια, Συγκοινωνίες - Μεταφορές, κ.ά.).

Επίσης, η ΓΣΕΕ κρίνει αναγκαία τη διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού πλαισίου πολιτικών για τη βιώσιμη ανάπτυξη, και την ταχεία οικοδόμηση εργαλείων που θα ενισχύσουν αποφασιστικά την οικονομία της γνώσης:

- Επεξεργασία και υλοποίηση ενός εθνικού στρατηγικού προγράμματος για τους παραγωγικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας, ειδικότερα δε για την μεταποίηση και την αγροτική οικονομία, ώστε να αναβαθμιστούν παραδοσιακοί κλάδοι και να αναπτυχθούν νέοι, ικανοί να στηρίζουν την απασχόληση και να συμβάλουν στην εξισορρόπηση των εξωτερικών συναλλαγών της οικονομίας.

- Αντικατάσταση του μοντέλου των αποκρατικοποιήσεων και ιδιωτικοποιήσεων των δημοσίων επιχειρήσεων, ως μοντέλου μη ορθολογικής διαχείρισης των πόρων με αναπτυξιακή και κοινωνική αποτελεσματικότητα, από το μοντέλο των επιχειρήσεων δημοσίου συμφέροντος που θα λειτουργούν στα πλαίσια ενός σύγχρονου κοινωνικού - οικονομικού χώρου ο οποίος θα παρέχει υπηρεσίας και αγαθά οιωνεί κοινωνικά.

- Εξασφάλιση του σεβασμού των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων στην «αγορά» εργασίας. Αύξηση των δαπανών για τις πολιτικές απασχόλησης και εξασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ.

- Αύξηση των δαπανών για την εκπαίδευση και εμπλοκή των τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην επεξεργασία των στρατηγικών για την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον.

- Ενίσχυση της εμπλοκής των αντιπροσωπευτικών και κοινωνικών φορέων ανά περιφέρεια στο σχεδιασμό της περιφερειακής ανάπτυξης και των πολιτικών για την υποστήριξη των παραγωγικών τομέων της περιφέρειας.

-Προγραμματισμός και υλοποίηση για κάθε περιφέρεια της χώρας ερευνητικών προγραμμάτων με στόχο τις κατευθύνσεις και τις πολιτικές βιώσιμης ανάπτυξης.

- Ενίσχυση των δομών στήριξης και ενδυνάμωσης της επενδυτικής δραστηριότητας των ΜΜΕ σχετικά με την καινοτομία, την τεχνολογική ανανέωση και τη δημιουργία περιφερειακών αναπτυξιακών δομών και κλαδικών σχηματισμών (ολοκληρωμένα συμπλέγματα δραστηριοτήτων).

- Προγραμματισμός και υλοποίηση ενός εθνικού στρατηγικού προγράμματος για την ενέργεια, το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους.

- Προγραμματισμός της αξιολόγησης των πολιτικών που υλοποιούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, ώστε με την ενδιάμεση αξιολόγηση τους να γίνουν αποφασιστικές τροποποιήσεις οι οποίες θα βελτιώσουν την αποτελεσματικότητά τουςΠροτεινόμενα για εσάς


Σχετικά σύμβολα

  • ΕΤΕ
  • ΔΕΗΣχολιασμένα