Αιτήσεις για Γ΄ ΚΠΣ στα καταστήματα της ΕΤΕ

Τετάρτη, 25 Ιουλίου 2007 17:54

Αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα του Τρίτου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης για τις ελληνικές επιχειρήσεις η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε ότι θέτει στη διάθεση των υποψήφιων επενδυτών το μεγαλύτερο δίκτυο τραπεζικών καταστημάτων, όπου μπορούν να καταθέτουν τις προτάσεις τους είτε απευθείας είτε μέσω των συνεργαζόμενων Διαμεσολαβητών (λογιστικά και μελετητικά γραφεία).

Αναλαμβάνει, επίσης, χωρίς κανένα κόστος, την παραλαβή των επενδυτικών προτάσεων, την αξιολόγησή τους και την παρακολούθηση της υλοποίησης της επένδυσης, καθώς και την καταβολή της κρατικής ενίσχυσης.

Τέλος, όπως υπογραμμίζει στην ανακοίνωσή της, παρέχει δυνατότητα χρηματοδότησης μεγάλης διάρκειας ή και προεξόφλησης της επιχορήγησης, με τους πλέον ανταγωνιστικούς όρους της αγοράς και χωρίς έξοδα φακέλου.

Σημειώνεται, ότι η κατάθεση φακέλων και η υποστήριξη των επιχειρηματιών σε όλα τα στάδια της προετοιμασίας των επενδυτικών προτάσεων, μέχρι και την εκταμίευση της επιχορήγησης γίνεται χωρίς καμία επιβάρυνση για τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, όπως ορίζει το θεσμικό πλαίσιο.

Οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής των προτάσεων είναι από τις 17 Σεπτεμβρίου έως και τις 11 Οκτωβρίου 2007, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. των επιχειρήσεων.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΤΕ

Σχολιασμένα