Αθ. Σκορδάς: «Αποσκοπούμε στην ουσιαστική ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος»

Συνέντευξη στη «N»
Δευτέρα, 30 Ιουλίου 2007 13:14
UPD:13:22

«ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΜΕ στην ουσιαστική ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος μέσα από τη βελτίωση των υποδομών, την προστασία του Περιβάλλοντος και τη μείωση του κόστους παραγωγής. Τα τοπικά προγράμματα, οι ολοκληρωμένες παρεμβάσεις και οι παράλληλες χρηματοδοτήσεις από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προς την Αυτοδιοίκηση είναι τα εργαλεία μας προς αυτή την κατεύθυνση. Η ενίσχυση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων, η ανάδειξη και η αξιοποίησή τους, και κυρίως ο συνδυασμός στην αξιοποίηση των φυσικών πόρων και των πολύ μεγάλων δυνατοτήτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, είναι τα βασικά σημεία για τη στρατηγική αναβάθμιση της περιοχής».

Ο γενικός γραμματέας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος Αθανάσιος Σκορδάς αναφέρει ότι η ανεργία είναι το κυριότερο κοινωνικό πρόβλημα.

Τα ανωτέρω αναφέρει, μεταξύ άλλων, μιλώντας στη «Ν» ο γενικός γραμματέας της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος Αθανάσιος Σκορδάς, που σημειώνει παράλληλα ότι «η ανεργία είναι αναμφίβολα το πρώτιστο κοινωνικό πρόβλημα. Εμείς είμαστε ανήσυχοι ακόμα κι αν υπάρχει ένας μόνο άνεργος στην Ελλάδα. Συνεπώς, η βελτίωση των σχετικών δεικτών που αποδεικνύουν περίτρανα τη μείωση της ανεργίας εκλαμβάνεται από εμάς σαν ένα πρώτο στάδιο στη μάχη κατά του προβλήματος αυτού».

Ειδικότερα ο κ. Σκορδάς, απαντώντας στο ερώτημα «σε ποιο σημείο βρίσκεται η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναπτυξιακά και τι παρεμβάσεις σκοπεύει υπό την ηγεσία του να κάνει η περιφέρεια για την περαιτέρω ανάπτυξή της», σημειώνει ότι: «στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τα τελευταία τρία χρόνια υλοποιήθηκαν μεγάλα έργα εθνικής κλίμακας, ενώ σημαντικός αριθμός νέων έργων βρίσκεται σε στάδιο ολοκλήρωσης.

Στα έργα αυτά ανήκει η κατασκευή του σύγχρονου νοσοκομείου Λαμίας, ενώ έχει δρομολογηθεί ήδη η κατασκευή ενός νέου νοσοκομείου στη Χαλκίδα. Παράλληλα, λειτουργεί ένας μεγάλος αριθμός περιφερειακών κέντρων υγείας και εκσυγχρονίστηκε ο νοσοκομειακός εξοπλισμός σε όλες τις μονάδες υγείας. Επίσης δίνεται μεγάλη έμφαση στην ολοκλήρωση των οδικών υποδομών με την κατασκευή ενός σύγχρονου οδικού δικτύου με ευρωπαϊκές προδιαγραφές».

Ενίσχυση αγροτικού τομέα

Εκτός αυτού, λέει ο γ.γ. της περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδος, υλοποιούνται δράσεις εκσυγχρονισμού της αγροτικής παραγωγής και των τουριστικών υποδομών και πραγματοποιούνται παρεμβάσεις στο πρόβλημα της διαχείρισης των αποβλήτων και των απορριμμάτων, με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Επιπροσθέτως, επιδιώκεται η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, αλλά και η ψηφιακή σύγκλιση της Περιφέρειας σε έναν ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο. Υποστηρίζονται η μεταφορά της τεχνολογίας, η ίδρυση βιομηχανικών και τεχνολογικών κέντρων, καθώς και η συνεργασία των επιχειρήσεων με ερευνητικά ιδρύματα. Δίνουμε έμφαση στην καινοτομία, που σε λίγο καιρό θα παραγάγει πολλές νέες θέσεις εργασίας, στην επένδυση στην Κοινωνία της Πληροφορίας που θα επιτρέψει σε νέους ανθρώπους οι οποίοι εντάσσονται στην αγορά εργασίας, να εγκατασταθούν και να επιτύχουν επαγγελματικά στη Στερεά, και βέβαια στην αξιοποίηση της «κοινωνίας της γνώσης». Προωθούμε παράλληλα τον εκσυγχρονισμό της αγροτικής παραγωγής και τις επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα. Αποσκοπούμε στην ουσιαστική ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος μέσα από τη βελτίωση των υποδομών, την προστασία του Περιβάλλοντος και τη μείωση του κόστους παραγωγής. Τα τοπικά προγράμματα, οι ολοκληρωμένες παρεμβάσεις και οι παράλληλες χρηματοδοτήσεις από την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προς την αυτοδιοίκηση είναι τα εργαλεία μας προς αυτή την κατεύθυνση.

Η ενίσχυση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων, η ανάδειξη και η αξιοποίησή τους, και κυρίως ο συνδυασμός στην αξιοποίηση των φυσικών πόρων και των πολύ μεγάλων δυνατοτήτων της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, είναι τα βασικά σημεία για τη στρατηγική αναβάθμιση της περιοχής.

Η επιχειρηματικότητα στην ΠΣΕ

Για το πόσο καλά λειτουργεί η επιχειρηματικότητα στην περιοχή αρμοδιότητάς του ο κ. Σκορδάς σημειώνει ότι στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, η παρουσία της επιχειρηματικότητας είναι πολυεπίπεδη, καθώς περιλαμβάνει από τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις στα Οινόφυτα Βοιωτίας, έως τη μονάδα της ΔΕΗ στο Αλιβέρι, όπως επίσης και έναν μεγάλο αριθμό βιομηχανικών μονάδων οι οποίες είναι διάσπαρτες σε όλη την Περιφέρεια. Υπάρχουν επιπλέον σημαντικές οικονομικές μονάδες αιολικής ενέργειας στη νότια Εύβοια αλλά και πληθώρα μικρομεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες βρίσκονται γεωγραφικά πολύ κοντά στην αγορά της Αθήνας, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις αυτές είναι κατά κανόνα βιώσιμες και έχουν αυξημένες πιθανότητες περαιτέρω ανάπτυξης και εξέλιξης. Παράλληλα, η ταχεία εξέλιξη στην υλοποίηση έργων εθνικής εμβέλειας, όπως ο ΠΑΘΕ, ο δρόμος Σχηματάρι- Χαλκίδα και ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας ο Ε65, προσελκύουν ήδη σημαντικό αριθμό επενδυτών οι οποίοι συμβάλλουν καθοριστικά στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Ενδεικτικά, κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Αναπτυξιακού Νόμου στο διάστημα 2005-2007, από τις 168 προτάσεις που κατατέθηκαν στις υπηρεσίες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, εγκρίθηκαν οι 149 με δημόσια δαπάνη 46.483.443 ευρώ και επιδότηση χρηματοοικονομικής μίσθωσης 4.850.750 ευρώ.

Επίσης, στο πλαίσιο υλοποίησης Ολοκληρωμένων Δράσεων Αστικής Ανάπτυξης, η αρχική προϋπολογισθείσα δημόσια δαπάνη των 4.000.000 ευρώ, αυξήθηκε κατά 11.074.826 ευρώ φθάνοντας συνολικά τα 15.074.826 ευρώ, προκειμένου να καλυφθούν οι απαιτήσεις των 254 θετικά βαθμολογημένων επιχειρηματικών προτάσεων που έχουν υποβληθεί.

Αγκάθι η ανεργία

Την ανεργία αναγνωρίζει ο κ. Σκορδάς ως το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Π.Σ.Ε. αν και σημειώνει ότι «τα τελευταία χρόνια μειώνεται συνεχώς». Για το πού βρίσκεται το ποσοστό της ανεργίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και για τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται από την περιφέρεια, προκειμένου το ποσοστό αυτό να ελαττωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο, ο κ. Σκορδάς λέει:«η ανεργία είναι αναμφίβολα το πρώτιστο κοινωνικό πρόβλημα. Εμείς είμαστε ανήσυχοι ακόμα κι αν υπάρχει ένας μόνο άνεργος στην Ελλάδα.

Συνεπώς, η βελτίωση των σχετικών δεικτών που αποδεικνύουν περίτρανα τη μείωση της ανεργίας εκλαμβάνεται από εμάς σαν ένα πρώτο στάδιο στη μάχη κατά του προβλήματος αυτού. Είναι σαφές ότι η ανεργία τα τελευταία τρία χρόνια μειώνεται συνεχώς. Από το επίπεδο του 11% βρίσκεται ήδη στο 8,4%. Ειδικότερα, για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, από το 16% που βρισκόταν το ποσοστό της ανεργίας το Φεβρουάριο του 2004, μειώθηκε τον αντίστοιχο μήνα του 2007 στο 7,8%. Ωστόσο ισχύει αυτό που έχει λεχθεί πολλές φορές, ότι για έναν άνεργο το πρόβλημα δεν είναι 7% αλλά 100%. Όπως ήδη προανέφερα, οι επενδυτικές προτάσεις που εγκρίθηκαν και τα μεγάλα έργα τα οποία υλοποιούνται σε όλη την Περιφέρεια Στερεάς, έχουν δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας.

Από την εφαρμογή του Αναπτυξιακού Νόμου μέσα σε δύο χρόνια (2005-2007) δημιουργήθηκαν 636 νέες θέσεις. Παράλληλα, στο πλαίσιο εφαρμογής των ΟΠΑΑΧ περιλαμβάνονται δράσεις οι οποίες προωθούν την πολυαπασχόληση στην Ύπαιθρο, με την ανάπτυξη του αγροτουρισμού, των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, την ενίσχυση βιοτεχνικών ή χειροτεχνικών μονάδων, καθώς και την εμπορία προϊόντων ποιότητας. Σκοπός μας είναι να διατηρήσουμε την αυτοτροφοδοτούμενη ανάπτυξη και να αποφύγουμε λάθη του παρελθόντος, όταν στηριχτήκαμε σε κρατικοδίαιτα μοντέλα που τελικά επέφεραν πολύ περισσότερα προβλήματα από εκείνα που υποτίθεται ότι προσωρινά έλυσαν».

Το ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδος

Ο κ. Σκορδάς, αναφερόμενος στο θέμα της απορρόφησης των κοινοτικών κονδυλίων από το Γ' ΚΠΣ και για το πόσο ο ρυθμός απορρόφησης των κονδυλίων κρίνεται ικανοποιητικός από την περιφέρεια, αλλά και την κεντρική διοίκηση, σημειώνει ότι «είναι γεγονός ότι στο παρελθόν, το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας αντιμετώπισε πολλές δυσκολίες κατά την εφαρμογή και υλοποίησή του. Πράγματι, το Μάρτιο του 2004 η απορροφητικότητα των κοινοτικών κονδυλίων κυμαινόταν σε ποσοστά της τάξης του 9%.

Με τις συντονισμένες όμως προσπάθειες που καταβάλλαμε, επιταχύναμε τους ρυθμούς, βελτιώσαμε τις διαδικασίες και το αποτέλεσμα σήμερα όλης αυτής της προσπάθειας είναι η απορροφητικότητα να αγγίζει το ποσοστό του 70%. Ταυτοχρόνως, στο πλαίσιο του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, οι συμβασιοποιήσεις των έργων ξεπερνούν το 100%, πράγμα που διασφαλίζει πως σε καμιά περίπτωση δεν πρόκειται να υπάρξει απώλεια χρηματικών πόρων για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας».

Ο Μαλιακός

Πιο συγκεκριμένα, απαντώντας για το πέταλο του Μαλιακού, ο κ. Σκορδάς σημειώνει ότι «σε λίγο καιρό θα αποτελεί οριστικά παρελθόν και τη θέση του θα πάρει ένας σύγχρονος κλειστός αυτοκινητόδρομος. Επίσης, ο οδικός άξονας Σχηματάρι- Χαλκίδα κατασκευάζεται από την αρχή, ενώ παράλληλα εντάσσονται στο Ταμείο Συνοχής έργα όπως: ο οδικός άξονας Θήβα -Λιβαδειά -Αράχωβα, ο Βόρειος ¶ξονας της Εύβοιας, ο δρόμος Θερμοπύλες -Ιτέα -¶μφισσα -Αντίρριο και ο αυτοκινητόδρομος της Κεντρικής Ελλάδας ο Ε65, καθώς επίσης και ο οδικός άξονας Καρπενησίου- Αγρινίου».

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα