ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Πέμπτη, 05 Νοεμβρίου 2020 17:21
UPD:23:59

Η Εταιρεία «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.»,  σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του άρθρου 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε ο  φορολογικός έλεγχος της εταιρείας από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση 2019 τόσο στην Εταιρεία, όσο και στις θυγατρικές εταιρείες «ΤΗΛΕΡΑΜΑ Α.Ε.», «ΛΑΜΨΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.», «ΙΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.», «INTERNATIONAL RADIO NETWORKS A.E.» και «AIRLINK A.E.» και εκδόθηκαν οι αντίστοιχες εκθέσεις φορολογικής συμμόρφωσης  με συμπέρασμα «χωρίς επιφύλαξη»

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΑΤΕΚ

Σχολιασμένα