Τι προβλέπει η εθελουσία της Τρ. Πειραιώς

Αποχώρηση έως 1.000 ατόμων με μέση αποζημιώση τα 78.000 ευρώ
Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2020 11:10
INTIME NEWS/ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Από την έντυπη έκδοση

Άμεσα -πιθανότατα σήμεραανακοινώνει το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου η Τράπεζα Πειραιώς με στόχο την αποχώρηση 600-1.000 ατόμων. Η μέση αποζημίωση προσδιορίζεται στους 27 μήνες και στα 78.000 ευρώ, ενώ το ανώτατο όριο της αποζημίωσης αυτής προσδιορίζεται στα 180.000 ευρώ.

Η εθελουσία αναμενόταν να διενεργηθεί νωρίτερα, ωστόσο ο κορονοϊός μετέβαλε χρονικά τα σχέδια. Η τράπεζα έχει μελετήσει σε βάθος το προφίλ του προσωπικού της και θα υλοποιήσει ένα δομημένο project που δίνει σημαντικά κίνητρα στους χώρους που επιδιώκεται η αποχώρηση προσωπικού.

Κάποια από τα κίνητρα στοχεύουν συγκεκριμένες διευθύνσεις όπως το δίκτυο. Με στόχο τη διατήρηση του αρχικού κόστους έχει εφαρμοστεί μια κατανομή που είναι αντιπροσωπευτική του στόχου της εθελουσίας. Η τράπεζα δίνει επιπλέον κίνητρα σε ορισμένες περιπτώσεις όπως ένας επιπλέον μικτός μισθός για τα άτομα ηλικίας 50 ετών και άνω που θα θελήσουν να αποχωρήσουν.

Επίσης η τράπεζα θα προχωρήσει σε αύξηση του επιπλέον μπόνους για όσους εργαζόμενους έχουν εργαστεί στο πιστωτικό ίδρυμα μέχρι 10 χρόνια. Διαμορφώνεται το όριο για πληρωμές κοινωνικής ασφάλισης πλασματικών ετών μέχρι του ανώτατου των τριών χρόνων σε 15.000 ευρώ. Θα δοθούν δύο μικτοί μισθοί για όσους εργαζόμενους απασχολούνται σε καταστήματα που πρόκειται να κλείσουν. Το ίδιο θα γίνει και για καταστήματα συγκεκριμένων γεωγραφικών περιοχών, ενώ πρόκειται να δοθούν επίσης 2 μηνιαίοι μικτοί μισθοί για εργαζόμενους σε καταστήματα σε συγκεκριμένες περιφέρειες και περιοχές. Τέλος αναμένεται να δοθεί ένας επιπλέον μισθός για τους αναπληρωτές διευθυντές του δικτύου λιανικής των καταστημάτων.

Πού δεν θα εφαρμοστεί
Στον αντίποδα και προκειμένου να μην εγκαταλείψει την τράπεζα κρίσιμη ομάδα προσωπικού η αντικατάσταση της οποίας θα είναι πολύ δύσκολη, η εθελουσία δεν θα εφαρμοστεί σε κάποιες συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές και νησιά, στα κεντρικά της τράπεζας σε μονάδες αιχμής, για υπαλλήλους που έχουν κάποιους ειδικούς ρόλους στα καταστήματα της τράπεζας και σε κάποιες θυγατρικές του πιστωτικού ιδρύματος.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα