Ξεκάθαρη θέση για το ασφαλιστικό ζητά από κυβέρνηση και κόμματα η ΓΣΕΕ

Πέμπτη, 06 Σεπτεμβρίου 2007 12:38

Επιστολή προς την κυβέρνηση και τα κόμματα με την οποία ζητά «καθαρή τοποθέτηση – δέσμευση» πριν από τις εκλογές σε ό,τι αφορά το ασφαλιστικό απέστειλε η ΓΣΕΕ.

«Το Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης της χώρας μας απαιτεί υπεύθυνη, συγκεκριμένη και δημόσια δεσμευτική τοποθέτηση από όλους. Ελπίζουμε και προσδοκούμε πως έστω και τώρα θα δοθούν απαντήσεις επί των συγκεκριμένων προβλημάτων που θέτει η επιστολή μας», επισημαίνει η ΓΣΕΕ θέτοντας τα παρακάτω ερωτήματα:

« 1. Με δεδομένο, ότι, όλες οι αναλογιστικές προσεγγίσεις εκτιμούν την παρούσα αξία της περιουσίας του συνολικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης της χώρας μας σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα των απαιτουμένων (30 δις έναντι 150 που απαιτούνται), διαπιστώνουν την απουσία επαρκών αποθεματικών και καταγράφουν τεράστια αναλογιστικά ελλείμματα, έχετε εντοπίσει συγκεκριμένες πηγές άντλησης των αναγκαίων εσόδων για την ενίσχυση του συστήματος και την αποκατάσταση του αποθεματικού και της αναλογιστικής του ισορροπίας;

2. Ποιος είναι ο σχεδιασμός σας για τον ετήσιο ρυθμό ενίσχυσης του συστήματος και σε πόσα χρόνια προβλέπεται να έχει αποκατασταθεί το αποθεματικό του;

3. Έχετε σχεδιάσει τη λήψη ειδικών μέτρων άμεσης αντιμετώπισης των σοβαρών οικονομικών δυσχερειών που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα Ταμεία με μεγάλο πληθυσμό ασφαλισμένων και συνταξιούχων (π.χ. Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ, ΕΤΕΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ);

4. Με ποια συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής προτίθεσθε να αντιμετωπίσετε την εισφοροδιαφυγή; Έχετε επεξεργαστεί σχετικό πρόγραμμα ποσοτικών στόχων σταδιακής μείωσής της, κατ’ έτος, κατά την προσεχή 4ετία; Προτίθεσθε να διακόψετε την επαναλαμβανόμενη παροχή ειδικών «διευκολύνσεων» προς τους εκπρόθεσμους οφειλέτες ή θα θεσπίσετε ένα πάγιο και σταθερό πλαίσιο ρυθμίσεων;

5. Ποιες είναι οι προθέσεις σας σε σχέση με το συνεχιζόμενο φαινόμενο αθέτησης των νομοθετημένων υποχρεώσεων του κράτους προς την κοινωνική ασφάλιση; Έχετε επεξεργαστεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εξόφλησης των ήδη συσσωρευμένων συναφών υποχρεώσεων του κράτους; Πως προτίθεσθε να αντιμετωπίσετε τη αναγκαιότητα αποφυγής επανάληψης στο μέλλον παρόμοιων φαινομένων ασυνέπειας του κράτους;

6. Έχετε συνεξετάσει και συνεκτιμήσει τις ποιοτικές αλλά και τις ποσοτικές παραμέτρους της τυχόν εισαγωγής κινήτρων παραμονής στην εργασία η αντικινήτρων πρόωρης αποχώρησης από την εργασία; Αν η απάντηση είναι θετική, έχετε αντιστοιχίσει την εισαγωγή των μέτρων αυτών με τις επιπτώσεις στην αγορά εργασίας και ειδικότερα με την εξέλιξη της ανεργίας; Επίσης, έχετε λάβει μέριμνα ώστε τα κίνητρα η/και τα αντικίνητρα να μη συνιστούν έμμεση αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης;

7. Έχετε επεξεργαστεί πρόγραμμα αρχών και κανόνων αλλά και συγκεκριμένη διαδικασία και χρονοδιάγραμμα για την ενοποίηση των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης; Προτίθεσθε να λάβετε νομοθετική μέριμνα, ώστε οι ασφαλισμένοι των ενοποιούμενων Ταμείων να μη υποστούν μείωση των υφιστάμενων ασφαλιστικών τους δικαιωμάτων;

8. Σε σχέση, ειδικότερα, με ήδη προβλεπόμενες διαδικασίες ενοποιήσεων, ποιες είναι οι προθέσεις σας; Θα τις εφαρμόσετε η όχι;

9. Έχετε συγκεκριμένο πρόγραμμα βελτίωσης του ύψους των παρεχόμενων συντάξεων και σταθερότητας της αγοραστικής δύναμης των συντάξεων με διατηρησιμότητα του δείκτη αναπλήρωσης; Έχετε επεξεργαστεί σχέδιο μόνιμης και οργανικής βελτίωσης του επιπέδου των χαμηλών και μέσων συντάξεων και υποκατάστασης της επιδοματικής και συνεχώς τροποποιούμενης σχετικής πολιτικής;

10. Προτίθεσθε η όχι, να επιφέρετε μεταβολές στα υφιστάμενα ασφαλιστικά δικαιώματα και ειδικότερα:

• Στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης,

• Στον απαιτούμενο συντάξιμο χρόνο,

• Στον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων,

• Στο ύψος των καταβαλλόμενων ασφαλιστικών εισφορών,

• Στο δείκτη αναπλήρωσης κλπ.

11. Ποιος είναι ο προβλεπόμενος σχεδιασμός σας για την αντιμετώπιση του θέματος των βαρειών και ανθυγιεινών επαγγελμάτων; Προτίθεσθε να εφαρμόσετε την υφιστάμενη νομοθεσία η πρόκειται να επιφέρετε συγκεκριμένες αλλαγές και ποιες είναι αυτές; Ποιο είναι το προβλεπόμενο αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα;

12. Ποιες είναι οι προτάσεις σας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του δημογραφικού ελλείμματος που παρουσιάζει η χώρα; Ειδικότερα με ποιες ρυθμίσεις σχεδιάζετε να βελτιώσετε την ασφαλιστική κάλυψη της γυναίκας-μητέρας;

13. Έχετε επεξεργαστεί ειδικότερο πρόγραμμα αντιμετώπισης, από συνταξιοδοτικής απόψεως, της καθυστερημένης εισόδου των νέων στην αγορά εργασίας;

14. Έχετε επεξεργαστεί ειδικό σχεδιασμό για τη διαδικασία και την κατανομή του αντίστοιχου κόστους σε περιπτώσεις εθελούσιων αποχωρήσεων, ώστε να αποφεύγεται η σχετική επιβάρυνση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης;

15. Ποιες είναι οι συγκεκριμένες προτάσεις σας σε σχέση με τη διαχείριση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης; Προτίθεσθε να νομοθετήσετε την πλειοψηφική συμμετοχή στις διοικήσεις των ασφαλιστικών οργανισμών των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων;».

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα