Δημοπρατούνται έργα ύψους 4,6 εκατ. ευρώ

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Θησέας»
Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2006 09:36

ΤΟ «ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ» για τη δημοπράτηση έργων, προϋπολογισμού στα 4,6 εκατ. ευρώ, που εντάσσονται στο πρόγραμμα «Θησέας» άναψε ο γ.γ. της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Ανδρέας Λεούδης. Τα έργα, μεταξύ άλλων, αφορούν αναπλάσεις περιοχών, οδοποιίας, αποχέτευσης και προμήθειας εξοπλισμού και κατανέμονται στους εξής Δήμους και Κοινότητες:

* Δήμος Θεοδώρου Ζιάκα εγκρίθηκαν έργα συνολικού προϋπολογισμού 140.718 ευρώ,

* Δήμος Γρεβενών εγκρίθηκαν έργα συνολικού προϋπολογισμού 950.551 ευρώ,

* Δήμος Βεντζίου εγκρίθηκαν έργα συνολικού προϋπολογισμού 417.624,04 ευρώ,

* Κοινότητα Αβδέλλας εγκρίθηκε έργο συνολικού προϋπολογισμού 100.000 ευρώ,

* Δήμος Αγίας Τριάδας εγκρίθηκαν έργα συνολικού προϋπολογισμού 320.000 ευρώ,

* Δήμος Νεστορίου εγκρίθηκε έργο συνολικού προϋπολογισμού 30.000 ευρώ,

* Δήμος Βιτσίου εγκρίθηκε έργο συνολικού προϋπολογισμού 53.720 ευρώ,

* Δήμος Κορεστείων εγκρίθηκε έργο συνολικού προϋπολογισμού 8.000 ευρώ,

* Δήμος Τσοτυλίου εγκρίθηκαν έργα συνολικού προϋπολογισμού 200.000 ευρώ,

* Δήμος Σερβίων εγκρίθηκαν έργα συνολικού προϋπολογισμού 230.860 ευρώ,

* Δήμος Βελβεντού εγκρίθηκαν έργα συνολικού προϋπολογισμού 465.352 ευρώ,

* Δήμος Καμβουνίων εγκρίθηκαν έργα συνολικού προϋπολογισμού 250.000 ευρώ,

* Δήμος Αγίας Παρασκευής εγκρίθηκε έργο συνολικού προϋπολογισμού 44.664 ευρώ,

* Δήμος Κοζάνης εγκρίθηκε έργο συνολικού προϋπολογισμού 77.500 ευρώ,

* Δήμος Ασκίου εγκρίθηκε έργο συνολικού προϋπολογισμού 470.000 ευρώ,

* Δήμος Μελίτης εγκρίθηκαν έργα συνολικού προϋπολογισμού 345.000 ευρώ,

* Δήμος Περάσματος εγκρίθηκαν έργα συνολικού προϋπολογισμού 335.000 ευρώ και

* Δήμος Φλώρινας εγκρίθηκε έργο συνολικού προϋπολογισμού 200.000 ευρώ.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα