Μαραθώνιος για τις ελληνικές τράπεζες

Πέμπτη, 08 Αυγούστου 2019 20:48
UPD:20:48

Tη βελτίωση των συνθηκών ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, διαπιστώνει το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, σημειώνοντας πως όσον αφορά την κεφαλαιακή επάρκεια, τόσο ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών (Common Equity Tier 1 – CET1) όσο και ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας σε ενοποιημένη βάση παραμένουν σε ικανοποιητικά επίπεδα (14,9% και 15,5% αντίστοιχα για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2019).

Όπως αναφέρει το ΓΠΒ, σύμφωνα με την πρόσφατη Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) για την Νομισματική Πολιτική 2018-2019, οι ελληνικές τράπεζες τόσο το προηγούμενο έτος όσο και τους τέσσερις πρώτους μήνες του 2019 βελτίωσαν σημαντικά τις συνθήκες ρευστότητάς τους μέσω της σταδιακής αύξησης των καταθέσεων και της αυξημένης πρόσβασής τους στη διατραπεζική αγορά. 

Οι εξελίξεις αυτές επέτρεψαν τον ουσιαστικό μηδενισμό της χρηματοδότησης των ελληνικών τραπεζών από τον μηχανισμό έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA), την αύξηση της τραπεζικής χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων και τη χαλάρωση των περιορισμών στο τραπεζικό σύστημα, με πιο πρόσφατη την πλήρη απελευθέρωση της ανάληψης μετρητών από τον Οκτώβριο του 2018.

Σύμφωνα με την ίδια Έκθεση και τα στοιχεία της ΤτΕ, οι ελληνικές τράπεζες σημείωσαν πρόοδο στη μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ), τα οποία διαμορφώθηκαν στο τέλος Μαρτίου 2019 σε 80 δις ευρώ, μειωμένα κατά περίπου 1,9 δισ. ευρώ συγκριτικά με το τέλος Δεκεμβρίου του 2018 και κατά περίπου 27,3 δισ. ευρώ έναντι του Μαρτίου 2016, οπότε είχε καταγραφεί και το υψηλότερο επίπεδο ΜΕΔ. Η υποχώρηση του αποθέματος των ΜΕΔ το πρώτο τρίμηνο του 2019 οφείλεται κυρίως σε διαγραφές ύψους 0,9 δισ. ευρώ και πωλήσεις ύψους 0,8 δισ. ευρώ.  

Ωστόσο, αναφέρεται πως ο λόγος των ΜΕΔ προς το σύνολο των δανείων παρέμεινε σε υψηλό επίπεδο (45,1%) τον Μάρτιο του 2019. Ως προς τους επιμέρους δείκτες, το ποσοστό των ΜΕΔ διαμορφώθηκε σε 44,7% για τα στεγαστικά δάνεια, σε 54,0% για τα καταναλωτικά και σε 43,9% για τα επιχειρηματικά.

Εντός του επιχειρηματικού χαρτοφυλακίου, το ποσοστό ΜΕΔ τόσο των ελεύθερων επαγγελματιών και πολύ μικρών επιχειρήσεων όσο και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων παραμένει ιδιαίτερα υψηλό και διαμορφώνεται σε 65,9% και 58,9% αντίστοιχα. Καλύτερες επιδόσεις παρατηρούνται στο χαρτοφυλάκιο των μεγάλων επιχειρήσεων (24,5%) και στο χαρτοφυλάκιο ναυτιλιακών δανείων (24%). Στόχος είναι ο λόγος των ΜΕΔ προς το σύνολο των δανείων να έχει διαμορφωθεί σε επίπεδα κάτω του 20% στο τέλος του 2021, το οποίο εν τούτοις απέχει πολύ από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ο οποίος στο τέλος του 2018 διαμορφώθηκε σε 3,2%.

naftemporiki.gr

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα