Yπερταμείο: Σε αναζήτηση χρηματοδότησης για 13 ΔΕΚΟ

3η συνάντηση των θυγατρικών της ΕΕΣΥΠ
Τρίτη, 14 Μαΐου 2019 13:38

Από την έντυπη έκδοση

Του Φάνη Ζώη
fzois@naftemporiki.gr

Έτος μεγάλων αλλαγών στις επιχειρήσεις που έχουν μεταφερθεί στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (Υπερταμείο) θα είναι το 2019, καθώς τα στρατηγικά πλάνα που έχουν σταλεί στις διοικήσεις θα αρχίσουν να εφαρμόζονται με στόχο τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και τον εξορθολογισμό της λειτουργίας τους.

Οι αλλαγές που δρομολογούνται (ΤΑΙΠΕΔ, ΕΤΑΔ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΟΑΣΑ, ΣΤΑΣΥ, ΟΣΥ, ΓΑΙΑΟΣΕ, ΔΕΘ HELEXPO, ΟΚΑΑ, ΚΑΘ, ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ, ΔΙΩΡΥΓΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ) εκτιμάται ότι θα λειτουργήσουν και ως πιλότος, κυρίως για τις εισηγμένες ΔΕΚΟ που αντιμετωπίζουν πρόβλημα και μελλοντικά ενδέχεται να ιδιωτικοποιηθούν.

Είναι χαρακτηριστικό ότι για την περίπτωση της ΔΕΗ στο στρατηγικό σχέδιο που παρουσιάστηκε απαλείφθηκαν πέντε στρατηγικές κατευθύνσεις και παρέμειναν οι αναφορές που σχετίζονται μόνο με την ανάγκη για βελτίωση της χρηματοοικονομικής της θέσης, για ενίσχυση της εισπραξιμότητας και είσοδο στη λιανική του αερίου.

Επενδυτικά σχέδια

Στο πλαίσιο αυτό, η 3η συνάντηση των θυγατρικών της ΕΕΣΥΠ ήταν αφιερωμένη στα επενδυτικά σχέδια των ΔΕΚΟ και στην παρουσίαση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης και χρηματοδοτικών εργαλείων και δομών. 

Οι δημόσιες επιχειρήσεις, όπως ειπώθηκε, έχουν παρουσιάσει τα τελευταία 10 χρόνια σημαντική υστέρηση ως προς τις επενδύσεις που είναι απαραίτητες για τη συντήρηση και τον εκσυγχρονισμό των δικτύων και υποδομών τους, αλλά και την αναβάθμιση των υπηρεσιών τους. Καθώς η εξασφάλιση χρηματοδότησης αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την υλοποίηση επενδύσεων, η συνάντηση επικεντρώθηκε στην παρουσίαση των όρων και προϋποθέσεων υπό τις οποίες αξιολογείται η πρόσβαση σε διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης (ΕΣΠΑ, Ταμείο Υποδομών, δανειακά κεφάλαια) και υπό διαφορετικά χρηματοδοτικά εργαλεία. Οι παρουσιάσεις έγιναν από στελέχη διεθνών χρηματοδοτικών οργανισμών (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και EBRD), στελέχη των ελληνικών τραπεζών αλλά και του Ελληνικού Δημοσίου.

Η συνάντηση ξεκίνησε με την παρουσίαση τεσσάρων επιλεγμένων επενδυτικών σχεδίων από θυγατρικές εταιρείες. Τα επενδυτικά πλάνα των θυγατρικών εταιρειών της ΕΕΣΥΠ επελέγησαν μέσα από ένα ευρύ φάσμα επενδύσεων που αξιολογούν και προγραμματίζουν οι θυγατρικές στους τομείς της τεχνολογίας - καινοτομίας, ενέργειας, δικτύων και υποδομών, συγκοινωνιακών υποδομών, ανάπτυξης και αξιοποίησης ακινήτων και εμπορευματικών κέντρων, συστημάτων εξυπηρέτησης πελατών, κ.ά.

Στη συνέχεια έγιναν αναλυτικές παρουσιάσεις για τις πηγές χρηματοδότησης & εναλλακτικές δομές υλοποίησης επενδύσεων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης & Ανάπτυξης (EBRD), καθώς και παρουσιάσεις για τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες που παρέχουν το ΕΣΠΑ, οι Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και οι μακροχρόνιες συμβάσεις παραχώρησης.

Τόσο η EIB διαχρονικά όσο και η EBRD από το 2015 έχουν χρηματοδοτήσει σημαντικά δημόσια και ιδιωτικά έργα που υλοποιούνται στην Ελλάδα, καθώς και έργα υλοποιούμενα μέσω συμβάσεων παραχώρησης που δημοπρατεί το Δημόσιο ή η θυγατρική της ΕΕΣΥΠ, ΤΑΙΠΕΔ (αεροδρόμιο Ελ Βενιζέλος, 14 περιφερειακά αεροδρόμια, ΔΕΣΦΑ).

Στον δεύτερο κύκλο της συνάντησης, που επικεντρώθηκε στα εναλλακτικά χρηματοδοτικά εργαλεία, έγινε εισαγωγή από την ΕΙΒ για το Ταμείο Υποδομών καθώς και παρουσιάσεις από τις τέσσερις ελληνικές τράπεζες σχετικά με: 

  •  Ταμείο Υποδομών
  •  Project Finance
  •  Real Estate & ΑΕΕΑΠ
  •  Κεφαλαιαγορές (με έμφαση στην έκδοση ομολόγων)

Οι τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες παρουσίασαν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όρους και προϋποθέσεις χρηματοδότησης που αφορούν σε κάθε έναν από τους ανωτέρω τομείς, που ιδιαίτερα στην παρούσα περίοδο προσελκύουν σημαντικό ενδιαφέρον και υπάρχει έντονη επενδυτική δραστηριοποίηση. Ιδιαίτερα η ΕΙΒ έκανε εισαγωγή παρουσιάζοντας τις γενικές αρχές και το πλαίσιο του κοινοτικού προγράμματος «Ταμείο Υποδομών» που προβλέπεται να τεθεί άμεσα σε εφαρμογή και αποτελεί συνέχεια του προηγούμενου επιτυχημένου προγράμματος JESSICA.

35.000 εργαζόμενοι

Οι δημόσιες επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στο χαρτοφυλάκιο της ΕΕΣΥΠ αντιπροσωπεύουν συνολικά 35.000 εργαζόμενους, ετήσιο μεταφορικό έργο 134 εκατ. οχηματοχιλιομέτρων, με περισσότερες από 613 εκατ. επιβιβάσεις, περισσότερες από 7 εκατ. συνδέσεις ηλεκτρικού ρεύματος, 9.000 ετήσιες διελεύσεις πλοίων από τη Διώρυγα της Κορίνθου, 5 εκατ. πελάτες ύδρευσης και 4 εκατ. πελάτες αποχέτευσης και αξία άνω του 1,5 δισ. ευρώ από τη διακίνηση χονδρικής φρούτων, λαχανικών, κρέατος και αλιευμάτων από τις αγορές ετησίως.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΥΑΠΣ
  • ΕΥΔΑΠ

Σχολιασμένα