Αιολικά και παραχωρήσεις στηρίζουν την Ελλάκτωρ

Τετάρτη, 17 Απριλίου 2019 10:39
UPD:10:40
NIKOS DANIILIDIS

 Ισχυρές επιδόσεις στους κλάδους αιολικής ενέργειας, περιβάλλοντος και παραχωρήσεων μφάνισε κατά τη χρήση 2018 ο όμιλος Ελλάκτωρ, αντισταθμίζοντας έτσι τις πιέσεις στις κατασκευές. Το αποτέλεσμα ήταν ο τζίρος να παραμείνει εν πολλοίς σταθερός. Η εταιρεία στοχεύει τώρα σε επιστροφή στην κερδοφορία.  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που δόθηκαν στη δημοσιότητα σήμερα, Τετάρτη, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ το 2018 διαμορφώθηκε σε 1,857 δισ. ευρώ έναντι 1,865 δισ. το 2017, παρουσιάζοντας πτώση  μόλις 0,5%. 

 Οι τρεις βασικοί αναπτυξιακοί κλάδοι συνέχισαν τις ισχυρές επιδόσεις, με τα Αιολικά να εμφανίζουν αύξηση 21,2% στον κύκλο εργασιών, ακολουθούμενα από το Περιβάλλον με αύξηση 12,8% στον κύκλο εργασιών και τις Παραχωρήσεις με αύξηση 7,9% στον κύκλο εργασιών. Ο κλάδος Ανάπτυξης Ακινήτων είδε τα έσοδα να αυξάνονται οριακά (0,5%), ενώ στην Κατασκευή ο τζίρος ήταν μειωμένος κατά 3,1%. 

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκαν στα 142,9 εκατ. ευρώ από 204,6 εκατ. το 2017. Σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων, ο όμιλος παρουσίασε ζημιές 25,8 εκατ. έναντι κερδών 39,7 εκατ. το 2017. Μετά από φόρους ο όμιλος εμφάνισε 95,6 εκατ. έναντι ζημιών 9,6 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα.

Όπως αναφέρει η εταιρεία τα αποτελέσματα επηρεάστηκαν από τα ακόλουθα: 

 Στην Κατασκευή: Κόστος αποχώρησης 18,9 εκατ. ευρώ από το έργο ISF στο κράτος του Κατάρ και ζημιές ύψους 79 εκατ. οι οποίες αφορούν σε ανάληψη υποχρεώσεων εταίρου κοινοπραξίας και αναθεώρηση κερδοφορίας έργων στη Ρουμανία (συμπερίληψη αμφότερων ήδη από τα αποτελέσματα εννεαμήνου 2018)

Στις Παραχωρήσεις: 10 εκατ. ευρώ λόγω πρόβλεψης επί απαίτησης για παρακρατημένους φόρους (συμπερίληψη ήδη από τα αποτελέσματα εννεαμήνου 2018), αρνητική επίδραση 4,6 εκατ. λόγω απομείωσης αξίας ακινήτου και αρνητική επίδραση € 31,4 εκατ. από προσαρμογή αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης (Μορέας)

Στο Περιβάλλον: Κέρδη 5,8 εκατ. ευρώ από αποζημιώσεις πληρωτέες από τον ΕΔΣΝΑ αναφορικά με ασυμβασιοποίητες εργασίες προηγούμενων ετών και κέρδη 4,2 εκατ. από αντιστροφή πρόβλεψης (συμπερίληψη αμφότερων ήδη από τα αποτελέσματα εννεαμήνου 2018)

Στην Ανάπτυξη Ακινήτων: Κέρδη 2,8 εκατ. ευρώ λόγω αντιστροφής παλαιότερης απομείωσης αξίας εμπορικού ακινήτου και απομειώσεις απαιτήσεων ποσού 0,4 εκατ.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα χρήσης 2018, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, δήλωσε:

«Η συστηματική προσπάθεια που καταβάλλουμε εδώ και 9 μήνες για την ανασύσταση της Ελλάκτωρ, τη μεγαλύτερη διαφάνεια και την επιστροφή στην κερδοφορία, έχει ξεκινήσει να αποδίδει καρπούς» σχοίασε ο διευθύνων σύμβουλος, Αναστάσιος Καλλιτσάντσης.

«Οι ισχυρές επιδόσεις σε Παραχωρήσεις, Περιβάλλον και Αιολικά αποδεικνύουν πως η στρατηγική μας απόφαση για επικέντρωση και επέκταση σε αυτές τις δραστηριότητες ενέχει θετικές προοπτικές για τον Όμιλο στο μέλλον. Η εστίαση της Διοίκησης στην Κατασκευή παράγει ενθαρρυντικά αποτελέσματα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, όπως διαφαίνεται από τη σταθεροποίηση των ζημιών στην ΑΚΤΩΡ στα επίπεδα του εννεαμήνου 2018. Η λειτουργική απόδοση βελτιώνεται κι έχουμε θέσει τις δικλείδες ασφαλείας που θα επιτρέψουν στον Όμιλο να αξιοποιήσει μελλοντικές ευκαιρίες για ανάπτυξη και φυσικά να επιστρέψει στην κερδοφορία»  συμπλήρωσε.

Ο διευθύνων σύμβουλος υπογράμμισε επίσης ότι αναμένεται η συνολική επίδοση του ομίλου να βελτιωθεί περαιτέρω μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης με την ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ».

 Υπενθυμίζεται πως βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία της συγχώνευσης.  Η ολοκλήρωσή της τελεί υπό την αίρεση της λήψης των εγκρίσεων που απαιτούνται κατά νόμο από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων εκάστης εκ των συγχωνευόμενων εταιρειών και τις αρμόδιες αρχές, καθώς και την πλήρωση των ουσιαστικών και τυπικών προϋποθέσεων που προβλέπονται στις συμβατικές και λοιπές έννομες σχέσεις των συγχωνευόμενων εταιρειών ή απορρέουν από αυτές.

naftemporiki.gr 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα