1 στους 3 αυτοαπασχολούμενους... ονειρεύεται μισθό

Οικονομικής φύσης οι μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, σύμφωνα με έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ
Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2018 11:09
INTIME NEWS/ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Η αυτοαπασχόληση είναι στην Ελλάδα κατά κύριο λόγο εθελοντική παρά υποχρεωτική επιλογή, ενώ συνδέεται σε μεγάλο βαθμό και με την ανάγκη συνέχισης της οικογενειακής επιχείρησης. Όσον αφορά τα μεγαλύτερα εμπόδια που καλούνται να ξεπεράσουν οι αυτοαπασχολούμενοι, αυτά αφορούν την οικονομική ανασφάλεια και την έλλειψη χρηματοδότησης. 

Από την έντυπη έκδοση

Ένας στους τρεις αυτοαπασχολούμενους στην Ελλάδα θα προτιμούσε να εργάζεται ως μισθωτός. Οι μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αυτοαπασχολούμενοι έχουν να κάνουν με την οικονομική καχεξία -ειδικά σε περιόδους που δεν έχουν δουλειά-, με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στις πληρωμές, αλλά και με την αδυναμία να ορίσουν τις αμοιβές τους. 

Η αυτοαπασχόληση είναι στην Ελλάδα κατά κύριο λόγο εθελοντική παρά υποχρεωτική επιλογή, ενώ συνδέεται σε μεγάλο βαθμό και με την ανάγκη συνέχισης της οικογενειακής επιχείρησης. Όσον αφορά τα μεγαλύτερα εμπόδια που καλούνται να ξεπεράσουν οι αυτοαπασχολούμενοι, αυτά αφορούν την οικονομική ανασφάλεια και την έλλειψη χρηματοδότησης. 

Στο ερώτημα ποιοι αποφασίζουν για το πότε αρχίζει και πότε τελειώνει η εργασία, οι αυτοαπασχολούμενοι υποστήριξαν σε ποσοστό 76,2% ότι αποφασίζουν οι ίδιοι, ενώ σε ποσοστό 7,9% πως αποφασίζουν οι πελάτες. Όσον αφορά το αν υπήρχε ένας βασικός πελάτης κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, ποσοστό 80,3% των ερωτηθέντων απάντησε αρνητικά, ενώ μόλις το 14,6% υποστήριξε ότι είχε έναν κύριο πελάτη. 

Σε γενικές γραμμές, οι αυτοαπασχολούμενοι παρουσιάζουν υψηλό βαθμό οικονομικής και οργανωσιακής ανεξαρτησίας. Οι αυτοαπασχολούμενοι χωρίς προσωπικό είναι περισσότερο οικονομικά εξαρτημένοι από έναν κύριο πελάτη, αλλά από την άλλη διαθέτουν μεγαλύτερη ανεξαρτησία στην οργάνωση του χρόνου εργασίας τους από τους αυτοπασχολούμενους με προσωπικό. 

Στο ερώτημα ποιοι ήταν οι λόγοι της αυτοαπασχόλησης, οι ερωτηθέντες απάντησαν στους ερευνητές της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ως εξής: 

  1.  Σε ποσοστό 24,5% συνεχίζουν την οικογενειακή επιχείρηση. 
  2.  Σε ποσοστό 35,7% επικρατούν εθελοντικοί λόγοι και σε ποσοστό 20,2% μη εθελοντικοί. 
  3.  Οι 13 στους 100 δεν μπορούσαν να βρουν δουλειά ως μισθωτοί, ενώ οι 2,9 στους 100 οδηγήθηκαν σε αυτή τη λύση κατόπιν απαίτησης του εργοδότη. 
  4.  Μόλις το 16,4% έκανε λόγο για την παρουσίαση της κατάλληλης ευκαιρίας. 

Οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι αυτοαπασχολούμενοι τους τελευταίους 12 μήνες αφορούν κατά κύριο λόγο την οικονομική δυσπραγία. Το 60% των ερωτώμενων υποστηρίζει ότι υπήρξε περίοδος με ελάχιστο εισόδημα. Το 42,7% ανέφερε ότι δεν είχε καθόλου εισόδημα σε περίοδο ασθένειας και το 36,5% ότι υπήρξε περίοδος χωρίς δουλειά. Οι δυσκολίες εμφανίζονται λιγότερες στα άτομα που ασκούν μη χειρωνακτικά επαγγέλματα υψηλής ειδίκευσης και πιο έντονες στους αυτοαπασχολούμενους αλλοδαπής προέλευσης. 

Πιο συχνό είναι το φαινόμενο εμφάνισης περιόδων χωρίς εισόδημα στα επαγγέλματα του πρωτογενούς τομέα και η περίοδος χωρίς καθόλου δουλειά στις κατασκευές. 

Το 45,1% των ερωτηθέντων αναφέρει προβλήματα από τις πληρωμές των πελατών και το 43,1% δηλώνει αδυναμία να επηρεάσει την αμοιβή της εργασίας του. Οι προθέσεις για προσλήψεις προσωπικού από τους αυτοαπασχολούμενους, κινούνται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, μόλις 4,9%, ενώ οι όποιες προθέσεις αφορούν κυρίως απασχόληση μερικώς απασχολούμενων. 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα