Μεγαλώνει το αποτύπωμα του αλλοδαπού επιχειρείν

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, 2.557 εταιρείες σημείωσαν τζίρο 34 δισ.
Τρίτη, 06 Νοεμβρίου 2018 12:31

Από την έντυπη έκδοση

Έτος δυναμικής ανάπτυξης για τις ξένες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα αποδείχτηκε, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το 2016, με τον συνολικό κύκλο εργασιών να αυξάνεται κατά περίπου 10% φτάνοντας τα 34 δισ. ευρώ, αποσπώντας μερίδιο άνω του 15% στο σύνολο της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Πρωταγωνιστής ο κλάδος του εμπορίου, ο οποίος, αν και αντιπροσωπεύει το 1/3 του συνόλου των ξένων εταιρειών της χώρας, πραγματοποίησε το 55% του τζίρου αυτών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το 2016 αποτέλεσε έτος σημαντικής συρρίκνωσης για τον συνολικό κύκλο εργασιών του εγχώριου επιχειρείν, με τον τζίρο των 793.946 εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα να μειώνεται στα 225,9 δισ. ευρώ έναντι 236,15 δισ. ευρώ το 2015. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η πορεία της υποχώρησης στον τζίρο αποδίδεται αποκλειστικά στις αμιγώς ελληνικές εταιρείες, ενώ αντίθετα οι εταιρείες που αποτελούν θυγατρικές πολυεθνικών ή γενικότερα ελέγχονται από ξένο μέτοχο παρουσίασαν άνοδο.

Ειδικότερα, το έτος 2016 δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα 2.557 αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις στους τομείς της βιομηχανίας, των κατασκευών, του εμπορίου και των υπηρεσιών (εκτός των προσωπικών), έναντι 2.437 επιχειρήσεις το 2015.

Από τα αποτελέσματα της έρευνας για το έτος 2016 προκύπτει ότι ο συνολικός κύκλος εργασιών των αλλοδαπών συνδεόμενων επιχειρήσεων ανήλθε στα 34 δισ. ευρώ έναντι 31,7 δισ. ευρώ το 2015. Φαίνεται δηλαδή ότι ενώ για τις ελληνικές εταιρείες το 2016 συνοδεύτηκε με πτώση τζίρου 6,2%, οι ξένες επιχειρήσεις σημείωσαν αύξηση της τάξης του 9,7%. Έτσι κέρδισαν σημαντικό μερίδιο στη συνολική επιχειρηματική δραστηριότητα που φτάνει το 15,1% έναντι 13,4%. Το μερίδιο αυτό είναι ιδιαίτερα υψηλό αν αναλογιστεί κανείς ότι οι ξένες εταιρείες στη χώρα σε απόλυτο αριθμό αποτελούν μόλις το 0,3% του συνολικού αριθμού των εταιρειών.  

Επίσης, κατά το έτος 2016, ο αριθμός των απασχολούμενων ατόμων στις αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις ήταν 134,3 χιλιάδες άτομα και οι δαπάνες προσωπικού ανήλθαν στα 4,5 δισ. ευρώ έναντι 123,7 χιλιάδες άτομα και 4 δισ. ευρώ το 2015. Οι αλλοδαπές εταιρείες αποτελούν έναν σημαντικό εργοδότη, αφού απασχολούν το 5,7% του εργατικού δυναμικού της χώρας στον επιχειρηματικό τομέα. 

Κατά το έτος 2016 ο τομέας που παρουσίασε το μεγαλύτερο πλήθος επιχειρήσεων ήταν το εμπόριο με 894 επιχειρήσεις, ήτοι 35,0% του συνόλου των αλλοδαπών συνδεόμενων επιχειρήσεων έναντι 837 και  ποσοστό 34,3%. Ο εν λόγω κλάδος παρουσιάζει και σημαντική αύξηση τζίρου φτάνοντας στα 19,16 δισ. ευρώ από 18,17 δισ. ευρώ. Επίσης ο κλάδος απασχολούσε το 2016 53.675 άτομα έναντι 52.865 έναν χρόνο πριν.     

Ακολουθεί ο κλάδος της μεταποίησης με 228 εταιρείες έναντι 209 το 2015 και συνολικό κύκλο εργασιών ελαφρά μειωμένο στα 6,66 δισ. ευρώ έναντι 6,8 δισ. ευρώ. Απασχόλησε δε 23.808 άτομα έναντι 24.276.
Επίσης δυναμικός είναι ο κλάδος «Πληροφόρηση και Επικοινωνία» με 215 εταιρείες το 2016 έναντι 185 το 2015 και συνολικό τζίρο 2,51 δισ. ευρώ έναντι 2,3 δισ. ευρώ. Ο κλάδος απασχόλησε επίσης 11.787 άτομα έναντι 9.927.     

Σημειώνεται ότι οι δαπάνες προσωπικού των επιχειρήσεων που δραστηριοποιήθηκαν στον τομέα του εμπορίου ανήλθαν σε 1,8 δισ. ευρώ, ήτοι 40,8% των συνολικών δαπανών προσωπικού των αλλοδαπών συνδεόμενων επιχειρήσεων, ενώ οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιήθηκαν στη μεταποίηση δαπάνησαν 0,97 δισ. ευρώ, ποσοστό 21,5%. 

Έδρα

Από τις 2.557 συνδεόμενες με ξένους μετόχους επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα και ελέγχονται από θεσμικές μονάδες που εδρεύουν στην αλλοδαπή, κατά το έτος 2016, οι 2.095 επιχειρήσεις  ελέγχονταν από θεσμικές μονάδες που εδρεύουν σε χώρες εντός της  Ευρωπαϊκής Ένωσης (81,9%) και 462 επιχειρήσεις ελέγχονταν από θεσμικές μονάδες που εδρεύουν σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής   Ένωσης (18,1%).

Οι πέντε κυριότερες χώρες στις οποίες εδρεύουν οι τελικές ελέγχουσες θεσμικές μονάδες είναι η Κύπρος με ποσοστό 37,9% (968 επιχειρήσεις), η Ολλανδία με ποσοστό 7,5% (193 επιχειρήσεις), το Ηνωμένο Βασίλειο με ποσοστό 7,3% (187 επιχειρήσεις), η Γερμανία με ποσοστό 6,6% (169 επιχειρήσεις) και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με ποσοστό 5,9% (151 επιχειρήσεις).  

Από τα στοιχεία της έρευνας παρατηρείται ότι οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που ελέγχονται από μέτοχο με έδρα την Κύπρο αποτελούν το 37,9% του συνόλου των συνδεόμενων αλλοδαπών επιχειρήσεων με κύκλο εργασιών 2,6 δισ. ευρώ, ήτοι 7,6% του συνολικού κύκλου εργασιών των αλλοδαπών συνδεόμενων επιχειρήσεων, και 20.206 απασχολουμένους, ήτοι 15% των συνολικά απασχολουμένων στις αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις.

Αντίθετα, οι αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις που ελέγχονται από μέτοχο που έχει έδρα στη δεύτερη κατά σειρά ταξινόμησης χώρα, δηλαδή την Ολλανδία, αποτελούν το 7,5% του συνόλου των αλλοδαπών συνδεόμενων επιχειρήσεων, με κύκλο εργασιών 5,6 δισ. ευρώ, ήτοι 16,5% του συνολικού κύκλου εργασιών των αλλοδαπών συνδεόμενων επιχειρήσεων, και 16.696 απασχολουμένους, ήτοι 12,4% των συνολικά απασχολούμενων στις αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις.  

Θετικότερα το 2017 και 2018

Βάσει, πάντα, στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, η πτωτική πορεία του συνολικού κύκλου εργασιών του εγχώριου επιχειρείν φαίνεται ότι έχει ήδη ανατραπεί, δεδομένου ότι φέτος η καταναλωτική δαπάνη κινείται ανοδικά κατά 1% και για το 2019 ο προϋπολογισμός προβλέπει και νέα άνοδο 1,1%. Επίσης, ο κύκλος εργασιών των λιανικών πωλήσεων ήταν το 2017 αυξημένος κατά 1,7% έναντι του 2016 οπότε είχε καταγραφεί μείωση 2,1%, ενώ εντονότερα ανοδικά κινήθηκε ο τζίρος και στο οκτάμηνο φέτος.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα