ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

Παρασκευή, 10 Αυγούστου 2018 12:01
UPD:17:43

Αθήνα, 10 Αυγούστου 2018 – Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ “ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.”» σε εφαρμογή του Ν. 3556/2007, ως ισχύει, γνωστοποιεί  ότι στις 8/8/2018 το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου του κύριου Γεωργίου Μαυροσκότη, Διευθύνοντα Συμβούλου-Γενικού Διευθυντή και Αντιπροέδρου του Δ.Σ. της εταιρείας κατήλθε του ορίου του 3% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας και διαμορφώθηκε σε 23,122% (δηλαδή 4.064.800 δικαιώματα ψήφου), έναντι προηγούμενου ποσοστού 26,162% (δηλ. 4.599.304 δικαιώματα ψήφου).

Ο κ. Μαυροσκότης Γεώργιος, Διευθύνοντας Σύμβουλος - Γενικός Διευθυντής και Αντιπροέδρος του Δ.Σ. της εταιρείας ανακοινώνει ότι από 8/8/2018 ελέγχει άμεσα 4.064.800 μετοχές της εταιρείας (που αντιστοιχούν σε 23,122% των δικαιωμάτων ψήφου) και έμμεσα μέσω της εταιρείας «PROLINE CONSULTANTS S.A.» 1.225.200 μετοχές της εταιρείας που αντιστοιχούν σε ποσοστό 6,969% των δικαιωμάτων ψήφου. Κατόπιν των παραπάνω ο κ. Γεώργιος Μαυροσκότης ελέγχει άμεσα και έμμεσα 5.290.000 μετοχές της εταιρείας που αντιστοιχούν σε 5.290.000 δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 30,091% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΒΙΟΤ

Σχολιασμένα