ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. - H συμμετοχή της Πλαστικά Θράκης στο ATHEX mid cap conference 2018

Δευτέρα, 16 Απριλίου 2018 18:53
UPD:23:53

Η εταιρεία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. («Εταιρεία»)  σε συνέχεια του δημοσιευθέντος από 26.3.2018 Οικονομικού της Ημερολογίου ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στο πλαίσιο της συμμετοχής της Εταιρείας στο ATHEX mid cap conference 2018 το οποίο διοργανώνει το Χρηματιστήριο Αθηνών και θα λάβει χώρα την Πέμπτη 26 Απριλίου 2018 στο ξενοδοχείο Royal Olympic Hotel θα πραγματοποιήσει προς τους αναλυτές την παρουσίαση του Ομίλου και των οικονομικών αποτελεσμάτων της χρήσεως 2017 σε επιμέρους προγραμματισμένες συναντήσεις για τον σκοπό της καλύτερης εξυπηρέτησής τους.

Για οιαδήποτε διευκρίνιση  επί των ανωτέρω και για τη συμμετοχή στην εν λόγω ενημέρωση  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Μετόχων και Επενδυτικών Σχέσεων της Εταιρείας (Μαρίνου Αντύπα 20 Άλιμος υπεύθυνη η κα. Ιωάννα Καραθανάση τηλ. 210-98.75.081).

Επισημαίνεται ότι την ίδια ημέρα μετά το πέρας της ενημέρωσης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.thracegroup.com)  και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. (www.athex.gr)  η σχετική παρουσίαση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4.1.4.3.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα