Σε πλήρη σύνθεση η Εκτελεστική Επιτροπή του ΤΧΣ

Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου 2018 11:31
UPD:11:31
www.hfsf.gr

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία που ορίζει ο καταστατικός νόμος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), για τη συγκρότηση της Εκτελεστικής του Επιτροπής. 

Όπως ανακοινώθηκε, μετά τηνδημοσίευση της απόφασης του υπουργού Οικονομικών περί διορισμού του κ. Ηλία Ξηρουχάκη ως μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, κατόπιν πρότασης του διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος, και μετά την ανάληψη καθηκόντων από τον κ. Ξηρουχάκη, η Εκτελεστική Επιτροπή του Ταμείου απαρτίζεται πλέον από τρία μέλη, ως ορίζει ο καταστατικός νόμος του Ταμείου, ήτοι τους κ. Martin Czurda, Δ/νοντα Σύμβουλο, Eric Tourret, Αναπληρωτή Δ/νοντα Σύμβουλο, και Ηλία Ξηρουχάκη, Μέλος». 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα