ΑΔΜΗΕ: Αύξηση 49,4% στα καθαρά κέρδη εννεαμήνου

Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου 2017 18:54
UPD:18:58
INTIME NEWS/ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Καθαρά κέρδη 49,6 εκατ. ευρώ, έναντι 33,2 εκατ. ευρώ πέρυσι, ανακοίνωσε για το εννεάμηνο ο ΑΔΜΗΕ. Πρόκειται για αύξηση 49,4% σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2016, αντανακλώντας την αντίστοιχη αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας, τις συγκριτικά σταθερές αποσβέσεις, τα χαµηλότερα χρηµατοοικονοµικά έξοδα, καθώς και τον χαµηλότερο φορολογικό συντελεστή, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση.

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεµβρίου 2017 ανήλθαν σε 138,1 εκατ. ευρώ, από 125,9 εκατ. ευρώ πέρυσι, δηλαδή αυξηµένα κατά 9,7% σε ετήσια βάση, σε µια αναστροφή της πρόσφατης πτωτικής τάσης.

Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, η αύξηση αντανακλά την αύξηση του εσόδου ενοικίου µεταφοράς και την µείωση διάφορων παραγόντων κόστους.

Το περιθώριο EBITDA στο εννεάµηνο σηµείωσε άλµα στο 70,9%, µε αύξηση 4,8 ποσοστιαίων µονάδων από την αντίστοιχη περίοδο του 2016.   

Τα έσοδα για το εννεάµηνο του 2017 διαµορφώθηκαν στα 194,8 εκατ. ευρώ, αυξηµένα κατά 2,2% σε σχέση µε τη αντίστοιχη περίοδο του περασµένου έτους λόγω της αύξησης του εσόδου ενοικίου συστήµατος µεταφοράς. Όπως τονίζεται, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τη σύγκριση ότι τα αποτελέσµατα γ’ τριµήνου του 2016 επηρεάστηκαν αρνητικά εξαιτίας της λογιστικής µεταχείρισης ενός έργου του Συστήµατος, γεγονός που είχε αρνητική επίπτωση ύψους 22 εκατ. ευρώ, όπως έχει διευκρινίσει παλαιότερα η εταιρεία.  

Τα συνολικά κόστη εξαιρουµένων των αποσβέσεων υποχώρησαν κατά 11,9% κατά την εξεταζόµενη περίοδο και διαµορφώθηκαν στα 59 εκατ. ευρώ. Από την αρχή του έτους παρατηρείται σταθερή µείωση σε ποικίλες κατηγορίες δαπανών, εξαιρουµένων των δαπανών προσωπικού. Οι καθαρές προβλέψεις µετά τον συµψηφισµό των ανακλήσεων διαµορφώθηκαν σε 0,6 εκατ. ευρώ, έναντι 2,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του περασµένου έτους.  

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ακόμη ότι η νέα διοικητική οµάδα της ΑΔΜΗΕ ΑΕ ανέλαβε καθήκοντα εντός του γ’ τριµήνου.

Οι επενδύσεις στο εννεάµηνο κατέγραψαν οριακή αύξηση σε σχέση µε το α’ εξάµηνο, στα 48 εκατ. ευρώ συνολικά, παραµένοντας σε χαµηλότερο επίπεδο σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του περασµένου έτους. Η διοίκηση, προστίθεται, είναι επικεντρωµένη στην ολοκλήρωση ενός συνολικού σχεδιασµού χρηµατοδότησης των νέων επενδύσεων και παράλληλα στην επιτάχυνση των νέων έργων στο Σύστηµα Μεταφοράς, µε τα πρώτα αποτελέσµατα να αναµένονται σύντοµα στις Κυκλάδες και τη Νότια Ελλάδα.  

Ο καθαρός δανεισµός αυξήθηκε στα 242,7 εκατ. ευρώ κατά την εξεταζόµενη περίοδο, κυρίως λογω της πληρωµής φόρων ύψους 57,1 εκατ. ευρώ και της καταβολής µερίσµατος ύψους 92,9 εκατ. ευρώ εντός του 2017.   

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα