Αυξημένος ο κοινοτικός προϋπολογισμός

2018: Καταρχήν συμφωνία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για αύξηση πληρωμών 7,4% στα 144,4 δισ. ευρώ - Ποιες είναι οι προτεραιότητες
Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017 14:12
UPD:14:12

Από την έντυπη έκδοση

Του Νίκου Μπέλλου
nbellos@naftemporiki.gr

Ανάπτυξη, απασχόληση, ασφάλεια και διαχείριση της μετανάστευσης αποτελούν τις βασικές προτεραιότητες του σχεδίου του κοινοτικού προϋπολογισμού 2018, όπως αυτός συμφωνήθηκε καταρχήν σε επίπεδο Συμβουλίου.

Σε σχέση με την αρχική πρόταση της Κομισιόν, η καταρχήν συμφωνία που επιτεύχθηκε στο Συμβούλιο, η οποία ωστόσο δεν είναι οριστική γιατί θα ακολουθήσουν διαπραγματεύσεις με την Ευρωβουλή, καθορίζει τις πληρωμές σε 144,4 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 7,4% σε σχέση με το 2017.

Ωστόσο, σε σχέση με την αρχική πρόταση της Κομισιόν (Μάιος 2017), τα κράτη - μέλη προχώρησαν σε μείωση των πληρωμών της τάξης του 1,2 δισ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή είχε καθορίσει τις πληρωμές σε 145,6 δισ. ευρώ (αύξηση 8,1% σε σχέση με το 2017).

Αναφορικά με τη συμφωνία, το Συμβούλιο επιθυμεί να στηρίξει την έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη με 66,4 δισ. ευρώ.

Στις δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο αυτού του τομέα περιλαμβάνονται κυρίως:
* το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας «Ορίζοντας 2020» της Ε.Ε., με 10,8 δισ. ευρώ σε πληρωμές, ποσά που αντιστοιχούν σε αύξηση κατά 2,6% και 5,8% αντίστοιχα σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. για το 2017,
* ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» για την ενίσχυση των διευρωπαϊκών δικτύων στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και των επικοινωνιών με 2,1 δισ. ευρώ σε πληρωμές (αύξηση 31,7 %), περιλαμβανομένων των συνεισφορών από το Ταμείο Συνοχής,
* το πρόγραμμα Erasmus+ με 2,1 δισ. ευρώ σε πληρωμές (+13,1 %),
* το νέο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης με 55,7 δισ. ευρώ σε πληρωμές,
* η Ευρωπαϊκή Βοήθεια προς τους Απόρους, με 401,4 εκατ. ευρώ σε πληρωμές,
* η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων, με 600 εκατ. ευρώ σε πληρωμές.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο ασφάλειας, το Συμβούλιο προσυπέγραψε τα ποσά που πρότεινε η Επιτροπή.

Αυτό σημαίνει ότι 481,2 εκατ. ευρώ θα δαπανηθούν στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας για την ενίσχυση της προστασίας των συνόρων, την καταπολέμηση της διασυνοριακής εγκληματικότητας, την καθιέρωση συστήματος εισόδου/εξόδου και τη θέσπιση ευρωπαϊκού συστήματος ταξιδιωτικών πληροφοριών.

Το Συμβούλιο ενέκρινε επίσης 594,4 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών που πρότεινε η Επιτροπή για το ταμείο ασύλου, μετανάστευσης και ένταξης για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής πίεσης.

Τα χρήματα θα βοηθήσουν τα κράτη - μέλη να αντιμετωπίσουν τις μεταναστευτικές ροές, καθώς και να μεριμνήσουν για την ένταξη των προσώπων που έχουν το δικαίωμα να παραμείνουν και για την επιστροφή εκείνων που δεν έχουν το δικαίωμα αυτό.

Επίσης, η θέση του Συμβουλίου περιλαμβάνει 220,6 εκατ. ευρώ σε πληρωμές για τον μηχανισμό στήριξης έκτακτης ανάγκης της Ε.Ε. που εφαρμόζεται στο πλαίσιο της Ε.Ε. Παρέχει στην Ε.Ε. τη δυνατότητα να βοηθήσει τα κράτη - μέλη που αντιμετωπίζουν φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές, όπως η αιφνίδια και μαζική εισροή προσφύγων και μεταναστών.

Όσον αφορά τις διοικητικές δαπάνες, το Συμβούλιο αναγνώρισε τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί για την επίτευξη του στόχου μείωσης του προσωπικού κατά 5%.

Υπογράμμισε τη σημασία που έχει να διατηρηθεί υπό συνεχή παρακολούθηση το επίπεδο του προσωπικού σε όλα τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε., προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η εξοικονόμηση κόστους δεν θα είναι προσωρινή.

Σχετικά με την απασχόληση έως το τέλος του 2016, περίπου 1,6 εκατομμύρια νέοι άνθρωποι είχαν επωφεληθεί από δράσεις που υποστηρίχθηκαν από τη σχετική κοινοτική πρωτοβουλία, η οποία συνέβαλε στη μείωση των ποσοστών ανεργίας στα περισσότερα κράτη - μέλη. Για τον σκοπό αυτό θα διατεθεί στην εν λόγω πρωτοβουλία για την περίοδο 2017-2020 πρόσθετο ποσό 1,2 δισ. ευρώ.

Οριστική απόφαση έως τον Δεκέμβριο

Η εσθονική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αναλάβει τώρα να διαπραγματευθεί τον κοινοτικό προϋπολογισμό του 2018 για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ώστε να καταλήξουν σε οριστική συμφωνία, το αργότερο μέσα στον Δεκέμβριο.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα