Ιδιωτικά projects και εξωτερικό σώζουν την αγορά πληροφορικής

Στρατηγική: Αντισταθμιστικές κινήσεις λόγω της έλλειψης επεκτάσεων σε μεγάλα δημόσια έργα
Τετάρτη, 05 Ιουλίου 2017 10:15
UPD:10:23
Shutterstock

Από την έντυπη έκδοση

Της Λέττας Καλαμαρά
lkal@naftemporiki.gr

Σανίδα σωτηρίας στον τομέα των υπηρεσιών αναζητούν οι εταιρείες του κλάδου της πληροφορικής, όπως δείχνουν τα πρόσφατα στοιχεία (Ιούνιος 2017) σχετικής μελέτης της Infobank Hellastat. Το πιο σημαντικό είναι πως οι εταιρείες εστιάζουν σε projects του ιδιωτικού τομέα αλλά και στην ανάληψη έργων στο εξωτερικό, ως αντιστάθμισμα της έλλειψης επεκτάσεων σε μεγάλα δημόσια έργα λόγω της έλλειψης ρευστότητας των δημόσιων φορέων καθώς και στη μη προκήρυξη νέων έργων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Σύμφωνα με την ανάλυση της Infobank Hellastat η καθυστέρηση στην έναρξη του νέου ΕΣΠΑ οφείλεται στην καθυστερημένη υποβολή από την Ελλάδα του στρατηγικού σχεδίου που απαιτούταν για κάθε θεματικό στόχο (γνωστού ως αιρεσιμότητα 02.1). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδέχθηκε την άρση την αιρεσιμότητας τον Μάρτιο του, επομένως οι πρώτες προκηρύξεις αναμένονται στο προσεχές διάστημα. Τα ψηφιακά έργα του ΕΣΠΑ 2014-2020 έχουν συνολικό προϋπολογισμό 1,2 δισ. ευρώ και εντάσσονται σε 15 Προγράμματα (13 Περιφερειακά και 2 Επιχειρησιακά), στο ΕΠΑΝΕΚ και στη Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα. Αναφορικά με την πορεία της αγοράς των υπηρεσιών πληροφορικής στην Ελλάδα η IDC προβλέπει ότι το 2017 θα ενισχυθεί περαιτέρω κατά 2,6% και θα κυμανθεί στα 836 εκατ. ευρώ από 815 εκατ. ευρώ το 2016. Μάλιστα, όλες οι κατηγορίες του τομέα (projects, outsourcing, support & deploy, business consulting & BPO) θα καταγράψουν νέα αύξηση, συνεχίζοντας τη θετική πορεία του προηγούμενου έτους.

Παρ’ όλες όμως τις θετικές ενδείξεις, τα συσσωρευμένα προβλήματα στον κλάδο και η εμμονή στις στρεβλώσεις του παρελθόντος δυσχεραίνουν την πορεία των εταιρειών. Σύμφωνα με τη μελέτη, οι περισσότερες εταιρείες πληροφορικής αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας λόγω των καθυστερημένων πληρωμών του δημόσιου τομέα για έργα που έχουν ήδη υλοποιηθεί. Προβληματική ωστόσο είναι και η είσπραξη των απαιτήσεων από τις ιδιωτικές εταιρείες, γεγονός που συνεπάγεται υψηλό πιστωτικό κίνδυνο.    

Χρηματοοικονομικό προφίλ  

Όπως δείχνουν τα στοιχεία της Infobank Hellastat για το χρηματοοικονομικό προφίλ του κλάδου την τριετία 2013, 2014 και 2015, από τις 380 εταιρείες του κλάδου πληροφορικής οι 263 είναι κερδοφόρες, εκ των οποίων οι 98 με αύξηση, οι 128 με μείωση και οι 31 σε πέρασμα στην κερδοφορία από ζημιές. Από την άλλη πλευρά οι 115 είναι ζημιογόνες, εκ των οποίων οι 33 με αύξηση ζημιών, οι 28 με μείωση ζημιών και οι 51 σε πέρασμα σε ζημιές από κέρδη. Οι επιχειρήσεις στον κλάδο σχεδόν ισομοιράζονται μεταξύ αυτών που παρουσίασαν αύξηση πωλήσεων το 2015 (το 47,3% του δείγματος με αύξηση και 64,2% το 2014 έναντι του 2013) και όσων εμφάνισαν χαμηλότερα έσοδα, με την αντίστοιχη επίδοση στο σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων να διαμορφώνεται στο 50,6%.

Οι περισσότερες επιχειρήσεις στον κλάδο (69,6%) παρουσιάζουν κερδοφόρα αποτελέσματα το 2015 (75,1% το 2014), με την αντίστοιχη επίδοση στο σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων να διαμορφώνεται στο 65,4%. Η μέση μεταβολή των πωλήσεων εκτιμάται στο αρνητικό -2,26%. Η επίδοση κρίνεται σαφώς δυσμενέστερη έναντι της μέσης αύξησης την περίοδο 15/13 κατά 1,95%, ενώ η αντίστοιχη τιμή στο σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων κρίνεται αισθητά υψηλότερη, στο 0,2%. Επιπρόσθετα, η μέση μεταβολή των κερδών προ φόρων εκτιμάται στο έντονα αρνητικό -20,03%. Η επίδοση κατά την περίοδο 15/13 εκτιμάται σε 6,66%, ενώ η αντίστοιχη τιμή στο σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων είναι αρνητική, στο -1%. Το περιθώριο μικτού κέρδους ενισχύεται ελαφρά, στο 56,1% (από 52% το 2014), επίδοση η οποία κρίνεται ως ιδιαίτερα υψηλή συγκριτικά με τη μέση ελληνική επιχείρηση (32,4%). Το περιθώριο λειτουργικού κέρδους (ΚΠΤΦΑ) υποχωρεί σημαντικά, στο 7,9% (έναντι 9,5% το 2014). Η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων (RoE) εμφανίζει σημαντική υποχώρηση, στο 7,5% (από 8,5% το 2014), ενώ η επίδοση χαρακτηρίζεται ως ικανοποιητική συγκριτικά με τη μέση τιμή στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας (5,1%).

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα