ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. : Δελτίο Τύπου-Σχολιασμός οικονομικών αποτελεσμάτων 2016

Πέμπτη, 13 Απριλίου 2017 15:06
UPD:23:53

Η ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ανακοίνωσε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 01.01.-31.12.2016 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.).

O Όμιλος Σφακιανάκη συνεχίζει να παρουσιάζει βελτίωση στα οικονομικά του μεγέθη και να διατηρεί πρωταγωνιστικό ρόλο στις κύριες αγορές που δραστηριοποιείται.

Η απόδοση των σημαντικότερων δραστηριοτήτων του Ομίλου είναι αισθητά βελτιωμένη:

Εμπόριο αυτοκινήτων. Η αγορά το 2016 με 78.873 ταξινομήσεις επιβατικών αυτοκινήτων παρουσίασε άνοδο 40% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η SUZUKI το 2016 πραγματοποίησε 4.137 ταξινομήσεις αυτοκινήτων με μερίδιο αγοράς 52% το οποίο την κατατάσσει 8η μεταξύ των εισαγωγέων αυτοκινήτων. Ο κλάδος Λιανικής συνεχίζει την ανοδική πορεία κατακτώντας μερίδιο αγοράς στα επιβατικά αυτοκίνητα 125% (από 124% το 2015) με πωλήσεις 9.825 επιβατικών αυτοκινήτων (PC) 676 ελαφρών φορτηγών (LCV) και 1.726 μεταχειρισμένων. Οι συνολικές πωλήσεις της Σφακιανάκης (χονδρική και λιανική) αντιπροσωπεύουν το 155% της ελληνικής αγοράς (από 154% το 2015).

Μίσθωση οχημάτων. Τα έσοδα του κλάδου Long Term Rental (LTR) αυξάνονται κατά 104% και στόλος υπό διαχείριση φτάνει τα 6.755 οχήματα (+125%) διατηρώντας ένα ποσοστό εκμετάλλευσης άνω του 96%. Ο κλάδος Rent-A-Car (RAC) αξιοποιώντας τη δυναμική του τουρισμού αλλά και το ισχυρό brand της ENTERPRISE έχει αυξημένα μισθώματα κατά 125%. Ο στόλος των προς ενοικίαση οχημάτων ξεπερνάει τις 3.500 (+79%) και είναι πλέον από τους νεώτερους στην αγορά μετά το εκτεταμένο πρόγραμμα επενδύσεων που υλοποιήθηκε.

Βαρέα οχήματα μηχανήματα και βιομηχανικά είδη. Η περιορισμένη αύξηση πωλήσεων κατά 17% συνοδεύτηκε από σημαντική βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας κατά 455% στα € 04 εκατ.

Στις 27.12.2016 εγκρίθηκε η συγχώνευση των ανωνύμων εταιρειών ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. και Executive Lease A.E. με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη και όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν μετά την ημερομηνία Ισολογισμού Μετασχηματισμού 31.12.2015 λογίστηκαν για λογαριασμό της απορροφώσας εταιρείας. Συνεπώς τα αποτελέσματα της Εταιρείας για το 2016 δεν είναι απολύτως συγκρίσιμα με το 2015.

Οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου το 2016 ανήλθαν σε € 2745 εκατ. σημειώνοντας αύξηση κατά 89% σε σχέση με τις πωλήσεις του 2015 ενώ οι πωλήσεις της Εταιρείας βελτιώθηκαν επίσης κατά 238% φτάνοντας τα € 2571 εκατ.

Το περιθώριο μικτού κέρδους ανήλθε σε 256% (από 257%) για τον Όμιλο και σε 257% (από 109%) για την Εταιρεία. 

Συνεχίζοντας τη συντηρητική πολιτική των προηγούμενων ετών οι νέες προβλέψεις ανήλθαν σε € 38 εκατ. για τον Όμιλο και € 11 εκατ. για την Εταιρεία καλύπτοντας κυρίως επισφαλείς απαιτήσεις.

Ο Όμιλος διευρύνει τη λειτουργική του κερδοφορία με το αποτέλεσμα EBITDA να διαμορφώνεται σε € 254 εκατ. έναντι € 174 εκατ. την περσινή περίοδο (+462%). Το λειτουργικό αποτέλεσμα για την Εταιρεία περνά σε θετικό πρόσημο κλείνοντας στα € 269 εκατ. από € -07 εκατ. το 2015.

Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώνονται σε € -74 εκατ. για τον Όμιλο βελτιωμένα κατά 598% και      € -57 εκατ. για την Εταιρεία βελτιωμένα κατά 791% σε σχέση με το 2015. Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας έχουν επιβαρυνθεί με επενδυτική ζημιά ποσού € 39 εκατ. λόγω της αποεπένδυσης από την Αθωνική Τεχνική Α.Ε.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα