ΤτΕ: Αμετάβλητη η ζήτηση για στεγαστικά - καταναλωτικά δάνεια, οριακά αυξημένη για επιχειρηματικά

Το β' τρίμηνο του 2016
Τρίτη, 19 Ιουλίου 2016 14:38
UPD:14:45
REUTERS/ALKIS KONSTANTINIDIS

Αμετάβλητη παρέμεινε η ζήτηση τόσο για στεγαστικά όσο και για καταναλωτικά δάνεια το β' τρίμηνο του 2016, ενώ αυξήθηκε οριακά η ζήτηση για δάνεια από τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδος.

Η ζήτηση για δάνεια από τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις αναμένεται να παραμείνει στο ίδιο επίπεδο και το γ' τρίμηνο.

Αναλυτικά τα στοιχεία της ΤτΕ

Δάνεια προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις

Το β΄ τρίμηνο του 2016, τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2016, εξέλιξη σύμφωνη με τις προσδοκίες που είχαν διατυπωθεί στην έρευνα του προηγούμενου τριμήνου. Επιπλέον, οι τράπεζες πιστεύουν ότι τα κριτήρια θα παραμείνουν στο ίδιο επίπεδο και κατά τη διάρκεια του γ΄ τριμήνου του 2016.

Αμετάβλητοι παρέμειναν και οι όροι χορήγησης δανείων προς τις ΜΧΕ το β΄ τρίμηνο του 2016

Η ζήτηση για δάνεια από τις ΜΧΕ αυξήθηκε ελαφρά το β΄ τρίμηνο του 2016 σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο (βλ. Διάγραμμα 2), ιδιαίτερα όσον αφορά τις μεγάλες επιχειρήσεις, εξέλιξη σύμφωνη με τις προσδοκίες που είχαν διατυπωθεί στην έρευνα του προηγούμενου τριμήνου. Η ζήτηση για δάνεια από τις ΜΧΕ αναμένεται να παραμείνει στο ίδιο επίπεδο κατά τη διάρκεια του γ΄ τριμήνου του 2016.

Δάνεια προς νοικοκυριά

Το β΄ τρίμηνο του 2016, τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς νοικοκυριά παρέμειναν αμετάβλητα σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2016 (βλ. Διάγραμμα 1), εξέλιξη σύμφωνη με τις προσδοκίες που είχαν διατυπωθεί στην έρευνα του προηγούμενου τριμήνου. Τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς νοικοκυριά αναμένεται να παραμείνουν στο ίδιο επίπεδο και κατά τη διάρκεια του γ΄ τριμήνου του 2016.

Αμετάβλητοι παρέμειναν και οι όροι χορήγησης δανείων το β΄ τρίμηνο του 2016

Η ζήτηση τόσο για στεγαστικά όσο και για καταναλωτικά δάνεια παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητη κατά τη διάρκεια του β΄ τριμήνου του 2016 σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, εξέλιξη σύμφωνη με τις προσδοκίες που είχαν διατυπωθεί στην έρευνα του προηγούμενου τριμήνου. Κατά τη διάρκεια του γ΄ τριμήνου του 2016, η ζήτηση για δάνεια προς νοικοκυριά αναμένεται να παραμείνει στο ίδιο επίπεδο. 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα