Στη Lafarge Cementos το σύνολο των μετοχών της ΑΓΕΤ Ηρακλής

Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2016 16:42
UPD:16:46
ΑΠΕ ΜΠΕ/STR

Ολοκληρώθηκε - και τυπικά - σήμερα η εξαγορά των κοινών μετοχών της ΑΓΕΤ Ηρακλής από τη Lafarge Cementos.

Πλέον, η Lafarge Cementos κατέχει 71.082.707 μετοχές της ΑΓΕΤ Ηρακλής, ποσοστό που αντιπροσωπεύει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου.

H ανακοίνωση

Η εταιρεία «ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ» (στο εξής, η «Εταιρεία») γνωστοποιεί, σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 6 του Νόμου 3461/2006 και σε συνέχεια της από 18 Μαρτίου 2016 αντίστοιχης ενημέρωσης από το Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων, ότι στις 18 Μαρτίου 2016 ολοκληρώθηκε η καταχώριση της εταιρείας «LAFARGE CEMENTOS SAU» (στο εξής, η «Lafarge Cementos») στο Σύστημα Αυλων Τίτλων, ως νέου κατόχου των 4.216.145 μετοχών της Εταιρείας, στις οποίες αφορούσε το δικαίωμα εξαγοράς που ασκήθηκε δυνάμει της από 751/24.02.2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ως εκ τούτου, η Lafarge Cementos κατέχει σήμερα άμεσα συνολικά 71.082.707 μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 100% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα