Αγορά ίδιων μετοχών από την Grivalia

Παρασκευή, 04 Δεκεμβρίου 2015 09:47
UPD:09:47

Σε αγορά ίδιων μετοχών προχώρησε η Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ μέσω της Eurobank Equities.

Ειδικότερα, σε εφαρμογή σχετικών αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30ης Ιουλίου 2015 προέβη χθες στην αγορά, με μέση τιμή κτήσης 7,91 ευρώ/ μετοχή, 7.338 μετοχών συνολικής αξίας 58.038,20 ευρώ.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα