JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2015 16:11
UPD:23:53

Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την 11.11.2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00, στο Μοσχάτο Αττικής στα κεντρικά γραφεία της έδρας αυτής επί της οδού Κύπρου αρ. 9 και Ύδρας, παρέστησαν νόμιμα 388 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 106.510.610 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 136.059.759 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, ήτοι υπήρξε απαρτία ποσοστού 78,28% του ολοσχερώς καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.  Η Γενική Συνέλευση συζήτησε κάθε ένα από τα δέκα (10) θέματα της ημερήσιας διάταξης και έλαβε τις εξής αποφάσεις για κάθε ένα από αυτά, ήτοι:

1.         Ενέκρινε και επικύρωσε την από 12.12.2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας περί διανομής στους μετόχους της εταιρίας έκτακτου μερίσματος συνολικού ποσού ευρώ 24.490.756,62, το οποίο αποτελούσε μέρος των εκτάκτων αποθεματικών από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη συνολικού ποσού ευρώ 64.997.338,00 της διαχειριστικής χρήσης από 1.7.2012 έως 30.6.2013.

Υπέρ ψήφισαν 106.510.610 μετοχές, ήτοι ποσοστό 100,00% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.

2.         Ενέκρινε τις Ετήσιες Ενοποιημένες και Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2014 μέχρι 30.6.2015, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, μαζί με την επ’ αυτών Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, την Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 11α Ν. 3371/2005 και 4 Ν. 3556/2007, τις Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων και την Έκθεση Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών  Ελεγκτών-Λογιστών επ’ αυτών.

Υπέρ ψήφισαν 106.329.222 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,83% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και αποχή 181.388 μετοχές ήτοι ποσοστό 0,17% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.

3.         Ενέκρινε τον  Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσης 1.7.2014 έως 30.6.2015 της εταιρίας και λήψη αποφάσεων: α. Περί μη διανομής μερίσματος από τα κέρδη της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2014 έως 30.06.2015 και μεταφοράς εις νέον χρήσης ποσού ευρώ 26.482.141,48 προς ενίσχυση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της εταιρίας (το οποίο λαμβάνεται από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσης ποσού ευρώ 101.717.465,04 πλέον υπόλοιπο κερδών προηγουμένων χρήσεων ποσού € 28.374.255,46 συνολικό ποσό 130.091.720,50 , μετά την αφαίρεση των φόρων συνολικού ποσού ευρώ 27.054.061,74, του τακτικού αποθεματικού ποσού ευρώ 3.763.546,21 και του ειδικού αποθεματικού για μελλοντική κεφαλαιοποίηση-διανομή ποσού ευρώ 72.791.971,07) και β. Περί χορήγησης αμοιβών σε ορισμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσης κατά την έννοια του άρθρου 24 του Κ.Ν. 2190/1920.

Υπέρ της μη διανομής μερίσματος ψήφισαν 106.509.179 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,999% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και 78,28% επί του συνόλου των μετοχών και ψήφων της εταιρείας και αποχή 1.431 μετοχές ήτοι ποσοστό 0,001% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.

Περί χορήγησης αμοιβών σε ορισμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσης κατά την έννοια του άρθρου 24 του Κ.Ν. 2190/1920 υπέρ ψήφισαν 106.488.877 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,98% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και κατά ψήφισαν 21.733 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,02% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.

4.         Ενέκρινε την από 9.7.2015 εκλογή ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας κ. Νικολάου Βελισσαρίου σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μέλους κ. Βίκτωρα-Χάιμ Ασσέρ.

Υπέρ ψήφισαν 106.510.610 μετοχές, ήτοι ποσοστό 100,00% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.

5.         Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη τους για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της κλειόμενης  εταιρικής χρήσης από 1.7.2014 μέχρι 30.6.2015.

Υπέρ ψήφισαν 106.290.911 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,79% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν 16.961 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,02% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και αποχή 202.738 μετοχές ήτοι ποσοστό 0,19% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.

6.         Εξέλεξε την  εταιρεία «Grant Thornton Ορκωτοί Ελεγκτές – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.», για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης 1.7.2015 έως 30.6.2016 και καθόρισε την αμοιβής τους.

Υπέρ ψήφισαν 77.361.371 μετοχές, ήτοι ποσοστό 72,63% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν 26.491.119 μετοχές, ήτοι ποσοστό 24,87% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και αποχή 2.658.120 μετοχές ήτοι ποσοστό 2,50% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.

7.         Ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές ορισμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειόμενη εταιρική χρήση από 1.7.2014 μέχρι 30.6.2015 και ειδικά για το χρονικό διάστημα από την 1.7.2014 έως και την  31.10.2014.

Υπέρ ψήφισαν 106.510.610 μετοχές, ήτοι ποσοστό 100,00% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.

8.         Εξέλεξε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας το οποίο αποτελείται από επτά (7) μέλη. Συγκεκριμένα εξελέγησαν τα ακόλουθα πρόσωπα:

Ευάγγελος-Απόστολος Βακάκης - Εκτελεστικό Μέλος

Ιωάννης Οικονόμου - Εκτελεστικό Μέλος

Καλλιόπη Βερναδάκη - Εκτελεστικό Μέλος

Ευάγγελος Παπαευαγγέλου.- Εκτελεστικό Μέλος

Παρασκευή Κάβουρα -Μη Εκτελεστικό Μέλος

Γεώργιος Κατσαρός – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Νικόλαος Βελισσαρίου – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

 

Υπέρ ψήφισαν 64.953.424 μετοχές, ήτοι ποσοστό 60,98% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν 41.369.582 μετοχές, ήτοι ποσοστό 38,84% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και αποχή 187.604 μετοχές ήτοι ποσοστό 0,18% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.

9.         Όρισε τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία αποτελείται από τα ακόλουθα πρόσωπα:

Παρασκευή Κάβουρα -Μη Εκτελεστικό Μέλος

Γεώργιος Κατσαρός – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Νικόλαος Βελισσαρίου – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

 

Υπέρ ψήφισαν 80.491.992 μετοχές, ήτοι ποσοστό 75,57% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν 26.018.618 μετοχές, ήτοι ποσοστό 24,43% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.

 

10.      Ενέκρινε την τροποποίηση της παρ. α’ του άρθρου 4 του καταστατικού της εταιρίας (Σκοπός) προς διεύρυνση του σκοπού αυτής. Διατύπωση του καταστατικού της εταιρίας σε ενιαίο κείμενο.

 

Υπέρ ψήφισαν 105.502.029 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,05% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και αποχή 1.008.581 μετοχές ήτοι ποσοστό 0,95% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΜΠΕΛΑ

Σχολιασμένα