ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Τετάρτη, 07 Οκτωβρίου 2015 11:29
UPD:23:53

Η εταιρεία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΟΛΘ α.ε), σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του άρθρου 10 παρ. 1 του Ν. 3340/2005, ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος της χρήσης 2014 των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65A παρ. 1 Ν.4174/2013 και εκδόθηκε φορολογικό πιστοποιητικό συμπεράσματος χωρίς επιφύλαξη.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΟΛΘ

Σχολιασμένα