ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)

 

Σύμβολο: ΟΠΑΠ

Κατηγορία: Κύρια Αγορά

|

Κλάδος: ->Τυχερά Παιχνίδια

|

Δείκτες: ΔΤΑ  FTSE  FTSEA  FTSED  ΓΔ  ΣΑΓΔ  

Αγορά:

|

Status:

|

Φάση διαπρ.:

|

Status συμβόλου:

 

Όγκος

Τελευτ. Ενημ.

Προηγ. Κλείσιμο

Όνομα Λήξη Τελευτ. Τιμή Διαφ. Διαφ.% Όγκος Αγορά
Τεμ. x Τιμή
Πώληση
Τεμ. x Τιμή
Τελευτ. Πράξη
Call Option OPAP Μαϊ. 2021 | 10,00 x x
Call Option OPAP Μαϊ. 2021 | 11,00 x x
Call Option OPAP Μαϊ. 2021 | 12,00 x x
Call Option OPAP Μαϊ. 2021 | 13,00 x x
Call Option OPAP Μαϊ. 2021 | 14,00 x x
Call Option OPAP Μαϊ. 2021 | 15,00 x x
Call Option OPAP Μαϊ. 2021 | 16,00 x x
Call Option OPAP Μαϊ. 2021 | 17,00 x x
Call Option OPAP Μαϊ. 2021 | 8,00 x x
Call Option OPAP Μαϊ. 2021 | 8,40 x x
Call Option OPAP Μαϊ. 2021 | 8,80 x x
Call Option OPAP Μαϊ. 2021 | 9,20 x x
Call Option OPAP Μαϊ. 2021 | 9,60 x x
Put Option OPAP Μαϊ. 2021 | 10,00 x x
Put Option OPAP Μαϊ. 2021 | 11,00 x x
Put Option OPAP Μαϊ. 2021 | 12,00 x x
Put Option OPAP Μαϊ. 2021 | 13,00 x x
Put Option OPAP Μαϊ. 2021 | 14,00 x x
Put Option OPAP Μαϊ. 2021 | 15,00 x x
Put Option OPAP Μαϊ. 2021 | 16,00 x x
Put Option OPAP Μαϊ. 2021 | 17,00 x x
Put Option OPAP Μαϊ. 2021 | 8,00 x x
Put Option OPAP Μαϊ. 2021 | 8,40 x x
Put Option OPAP Μαϊ. 2021 | 8,80 x x
Put Option OPAP Μαϊ. 2021 | 9,20 x x
Put Option OPAP Μαϊ. 2021 | 9,60 x x
Call Option OPAP Ιουν. 2021 | 10,00 x x
Call Option OPAP Ιουν. 2021 | 11,00 x x
Call Option OPAP Ιουν. 2021 | 12,00 x x
Call Option OPAP Ιουν. 2021 | 13,00 x x
Call Option OPAP Ιουν. 2021 | 14,00 x x
Call Option OPAP Ιουν. 2021 | 15,00 x x
Call Option OPAP Ιουν. 2021 | 16,00 x x
Call Option OPAP Ιουν. 2021 | 17,00 x x
Call Option OPAP Ιουν. 2021 | 4,80 x x
Call Option OPAP Ιουν. 2021 | 5,20 x x
Call Option OPAP Ιουν. 2021 | 5,60 x x
Call Option OPAP Ιουν. 2021 | 6,00 x x
Call Option OPAP Ιουν. 2021 | 6,40 x x
Call Option OPAP Ιουν. 2021 | 6,80 x x
Call Option OPAP Ιουν. 2021 | 7,20 x x
Call Option OPAP Ιουν. 2021 | 7,60 x x
Call Option OPAP Ιουν. 2021 | 8,00 x x
Call Option OPAP Ιουν. 2021 | 8,40 x x
Call Option OPAP Ιουν. 2021 | 8,80 x x
Call Option OPAP Ιουν. 2021 | 9,20 x x
Call Option OPAP Ιουν. 2021 | 9,60 x x
Put Option OPAP Ιουν. 2021 | 10,00 x x
Put Option OPAP Ιουν. 2021 | 11,00 x x
Put Option OPAP Ιουν. 2021 | 12,00 x x
1 2 3 4