ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)

 

Σύμβολο: ΟΠΑΠ

Κατηγορία: Κύρια Αγορά

|

Κλάδος: ->Τυχερά Παιχνίδια

|

Δείκτες: ΔΤΑ  FTSE  FTSEA  FTSENTR  ΓΔ  ΣΑΓΔ  

Αγορά:

|

Status:

|

Φάση διαπρ.:

|

Status συμβόλου:

 

Όγκος

Τελευτ. Ενημ.

Προηγ. Κλείσιμο

Όνομα Λήξη Τελευτ. Τιμή Διαφ. Διαφ.% Όγκος Αγορά
Τεμ. x Τιμή
Πώληση
Τεμ. x Τιμή
Τελευτ. Πράξη
Call Option OPAP Δεκ. 2019 | 10,00 x x
Call Option OPAP Δεκ. 2019 | 11,00 x x
Call Option OPAP Δεκ. 2019 | 12,00 x x
Call Option OPAP Δεκ. 2019 | 13,00 x x
Call Option OPAP Δεκ. 2019 | 14,00 x x
Call Option OPAP Δεκ. 2019 | 15,00 x x
Call Option OPAP Δεκ. 2019 | 5,60 x x
Call Option OPAP Δεκ. 2019 | 6,00 x x
Call Option OPAP Δεκ. 2019 | 6,40 x x
Call Option OPAP Δεκ. 2019 | 6,80 x x
Call Option OPAP Δεκ. 2019 | 7,20 x x
Call Option OPAP Δεκ. 2019 | 7,60 x x
Call Option OPAP Δεκ. 2019 | 8,00 x x
Call Option OPAP Δεκ. 2019 | 8,40 x x
Call Option OPAP Δεκ. 2019 | 8,80 x x
Call Option OPAP Δεκ. 2019 | 9,20 x x
Call Option OPAP Δεκ. 2019 | 9,60 x x
Put Option OPAP Δεκ. 2019 | 10,00 x x
Put Option OPAP Δεκ. 2019 | 11,00 x x
Put Option OPAP Δεκ. 2019 | 12,00 x x
Put Option OPAP Δεκ. 2019 | 13,00 x x
Put Option OPAP Δεκ. 2019 | 14,00 x x
Put Option OPAP Δεκ. 2019 | 15,00 x x
Put Option OPAP Δεκ. 2019 | 5,60 x x
Put Option OPAP Δεκ. 2019 | 6,00 x x
Put Option OPAP Δεκ. 2019 | 6,40 x x
Put Option OPAP Δεκ. 2019 | 6,80 x x
Put Option OPAP Δεκ. 2019 | 7,20 x x
Put Option OPAP Δεκ. 2019 | 7,60 x x
Put Option OPAP Δεκ. 2019 | 8,00 x x
Put Option OPAP Δεκ. 2019 | 8,40 x x
Put Option OPAP Δεκ. 2019 | 8,80 x x
Put Option OPAP Δεκ. 2019 | 9,20 x x
Put Option OPAP Δεκ. 2019 | 9,60 x x
Call Option OPAP Ιαν. 2020 | 10,00 x x
Call Option OPAP Ιαν. 2020 | 11,00 x x
Call Option OPAP Ιαν. 2020 | 12,00 x x
Call Option OPAP Ιαν. 2020 | 13,00 x x
Call Option OPAP Ιαν. 2020 | 14,00 x x
Call Option OPAP Ιαν. 2020 | 15,00 x x
Call Option OPAP Ιαν. 2020 | 7,60 x x
Call Option OPAP Ιαν. 2020 | 8,00 x x
Call Option OPAP Ιαν. 2020 | 8,40 x x
Call Option OPAP Ιαν. 2020 | 8,80 x x
Call Option OPAP Ιαν. 2020 | 9,20 x x
Call Option OPAP Ιαν. 2020 | 9,60 x x
Put Option OPAP Ιαν. 2020 | 10,00 x x
Put Option OPAP Ιαν. 2020 | 11,00 x x
Put Option OPAP Ιαν. 2020 | 12,00 x x
Put Option OPAP Ιαν. 2020 | 13,00 x x
1 2 3 4