Οικονομία & Αγορές
Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2013 14:57

ΕΤΕ: Νέα γενική διευθύντρια οικονομικών υπηρεσιών

Την πρόσληψη της Πόλας Χατζησωτηρίου, ως Γενικής Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών (Chief Financial Officer) της Τράπεζας και του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της ΕΤΕ, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών.

Την πρόσληψη της Πόλας Χατζησωτηρίου, ως Γενικής Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών (Chief Financial Officer) της Τράπεζας και του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της ΕΤΕ, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών.

Η κ. Χατζησωτηρίου θα είναι και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της τράπεζας. Η παροχή των υπηρεσιών της θα αρχίσει από τις 16 Ιουλίου. Η πρόσληψη, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εγκρίθηκε και από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Η κ. Χατζησωτηρίου, μέχρι πρόσφατα Γενική Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών και Στρατηγικού Σχεδιασμού και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Eurobank, είναι πιστοποιημένη Ορκωτός Λογιστής - Ελεγκτής, μέλος του Ιnstitute of Chartered Accountants of England and Wales (ICAEW).