Οικονομία & Αγορές
Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2013 14:17

Μεγαλώνει η λίστα ανέργων του ΟΑΕΔ

Αύξηση κατά 9,16% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011 και κατά 1,44% σε σχέση με τον Νοέμβριο παρουσίασαν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Δεκέμβριο του 2012, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο ΟΑΕΔ.

Αύξηση κατά 9,16% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011 και κατά 1,44% σε σχέση με τον Νοέμβριο παρουσίασαν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Δεκέμβριο του 2012, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο ΟΑΕΔ.

Ειδικότερα, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ ανήλθαν τον Δεκέμβριο του 2012 στους 797.578, εκ των οποίων οι 337.242 ήταν άνδρες (ποσοστό 42,28%) και οι 460.336 γυναίκες (ποσοστό 57,72%).

Το 64,24% των εγγεγραμμένων ανέργων αναλογεί στην ηλικιακή ομάδα από 30-54 ετών, στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 30 αναλογεί το 25,56% και στην ηλικιακή ομάδα άνω των 55 ετών αναλογεί το 10,21%.

Ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο, το 47,68%  των εγγεγραμμένων ανέργων ήταν δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και το 35,66% υποχρεωτικής εκπαίδευσης (έως 3η Γυμνασίου), ενώ στο εκπαιδευτικό επίπεδο χωρίς εκπαίδευση αναλογούσε το 1,15%.

Το 92,07% των εγγεγραμμένων ανέργων ήταν Έλληνες υπήκοοι, το 6,09%  υπήκοοι τρίτων χωρών και το 1,85% υπήκοοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 234.455 άτομα, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 19.882 άτομα (ποσοστό 9,27%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Νοέμβριο.

Οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν σε 49.494, μειωμένες κατά 27,07% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (67.867) και αυξημένες κατά 10,98% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2011 (44.596). Οι απολύσεις (καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου) έφθασαν τις 22.701 (μειωμένες κατά 20,93% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μειωμένες κατά -19,10% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2011), οι λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου τις 29.050 (μειωμένες  κατά 44,64% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και αυξημένες κατά 19,95% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2011) και οι οικειοθελείς αποχωρήσεις τις 18.792 (μειωμένες κατά 9,72% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και αυξημένες κατά 3,69% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2011).

 Το σύνολο των καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου και των λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου ανέρχεται σε 51.751, το 56,13% του οποίου οφείλεται σε αποχωρήσεις από την αγορά εργασίας λόγω λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Το μέγεθος αυτό είναι μειωμένο κατά -36,26% από τον προηγούμενο μήνα Νοέμβριο (81.189) και μειωμένο κατά -1,01% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2011 (52.279).

Από τις παραπάνω ροές της μισθωτής απασχόλησης προκύπτει μείωση της μισθωτής απασχόλησης κατά 21.049 θέσεις εργασίας, έναντι 34.138 τον Νοέμβριο και 25.807 τον Δεκέμβριο του 2011.