Οικονομία & Αγορές
Σάββατο, 05 Οκτωβρίου 2019 21:02

Η αβεβαιότητα συνεχίζεται για τη Folli Follie

Ζητούμενο είναι εάν μέχρι τις 11 Οκτωβρίου, ημέρα κατά την οποία ορίστηκε η εξ αναβολής (της 10ης Σεπτεμβρίου) α’ έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Folli Follie, η εταιρεία θα έχει εξασφαλίσει κατ’ αρχήν συμφωνία με τους ομολογιούχους πιστωτές της -σε νέο πλαίσιο που θα ενσωματώνει ορισμένες από τις διεκδικήσεις τους-, βασική προϋπόθεση για τη διάσωσή της.
 

Από την έντυπη έκδοση

Της Σοφίας Εμμανουήλ
semm@naftemporiki.gr
 
Ζητούμενο είναι εάν μέχρι τις 11 Οκτωβρίου, ημέρα κατά την οποία ορίστηκε η εξ αναβολής (της 10ης Σεπτεμβρίου) α’ έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Folli Follie, η εταιρεία θα έχει εξασφαλίσει κατ’ αρχήν συμφωνία με τους ομολογιούχους πιστωτές της -σε νέο πλαίσιο που θα ενσωματώνει ορισμένες από τις διεκδικήσεις τους-, βασική προϋπόθεση για τη διάσωσή της.

Η ελληνική εταιρεία, της οποίας η εμπορική δραστηριότητα έχει συρρικνωθεί, ως αποτέλεσμα πρωτίστως της απώλειας των αντιπροσωπειών που διατηρούσε και δευτερευόντως της περιορισμένης δυνατότητας παραγωγής νέων προϊόντων για τα ιδιόκτητα σήματα Folli Follie και Links of London, δεν έχει βρει κοινό τόπο με τους ομολογιούχους πιστωτές της. Ως γνωστόν (από το δημοσιευμένο στις 15 Ιουλίου term sheet) εξασφαλίσεις περίπου 90 εκατ. ευρώ αφορούν κατά βάση ακίνητα που σε μεγάλο βαθμό είναι δεσμευμένα από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Από την άλλη μεριά, το ποσοστό μετοχών που εξακολουθεί να κατέχει η Folli Follie στην Dufry, ένα άμεσα ρευστοποιήσιμο περιουσιακό στοιχείο (αξίας μέχρι 80 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με εκτιμήσεις της εταιρείας) το οποίο η εταιρεία προόριζε για «μαξιλάρι» ρευστότητας στη νέα εταιρεία OpsCo, αποτελεί πεδίο έντονης διαφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Αντιδικία

Η εταιρεία, σύμφωνα με τις αναμορφωμένες οικονομικές καταστάσεις και την πρόσφατη έκθεση της PwC, κατέχει 804.728 μετοχές της Dufry AG υπό μεσεγγύηση, εκ των οποίων οι 603.543 αποτελούν αντικείμενο μιας εν εξελίξει αντιδικίας με την Dufry AG, στην οποία η Folli Follie πώλησε το 2012 το 51% των μετοχών που κατείχε στα ΚΑΕ (Hellenic Duty Free Shops). Σε επίπεδο ομίλου, σαν διαθέσιμο προς πώληση παρουσιάζεται και το «Collar & Booster Hedge Instrument», το οποίο αποτελείται από τις μετοχές της Dufry που κατέχει η θυγατρική Strenaby, μαζί με δικαιώματα προαίρεσης επί των εν λόγω μετοχών.

Οι μετοχές αυτές τις Dufry είχαν αποκτηθεί με δάνειο που έλαβε η θυγατρική από τράπεζα του εξωτερικού, το οποίο αποπληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2019 από το προϊόν της εκποίησης των μετοχών που κατείχε η Strenaby. Την ίδια περίοδο έληξαν και τα δικαιώματα προαίρεσης. Η Folli Follie, η οποία το 2018 εισέπραξε από μερίσματα μετοχών της Dufry 3,92 εκατ. ευρώ και επιπλέον 2,85 εκατ. ευρώ το 2019, βρίσκεται σε διαιτησία με την Dufry AG για την απελευθέρωση των μετοχών της τελευταίας. Διατείνεται δε ότι δεν έχει προβεί σε αναγνώριση της τυχόν υποχρέωσης, λόγω της αδυναμίας να προβεί σε αξιόπιστη εκτίμηση.

Η PwC κατά τον λογιστικό έλεγχο της χρήσης 2017 δεν κατάφερε να λάβει ενημέρωση από τον νομικό σύμβουλο της Folli Follie που χειρίζεται την υπόθεση της διαιτησίας και δεν ήταν σε θέση να εκτιμήσει το ύψος της ενδεχόμενης υποχρέωσης προς την Dufry AG. 

Η υπόθεση πάντως αναμένεται να ξεκαθαρίσει στο προσεχές διάστημα, επηρεάζοντας την έκβαση των διαπραγματεύσεων με τους ομολογιούχους. Οι εξελίξεις αυτές πιθανότατα δεν θα προηγηθούν της 11ης Οκτωβρίου, που ορίστηκε ως νέα ημερομηνία για διεξαγωγή της αναβληθείσας τακτικής γενικής συνέλευσης, της 3ης Οκτωβρίου που είχε ως βασικό θέμα την εκλογή ορκωτού ελεγκτή για την οικονομική χρήση 2018, όπου προκρίνεται η PwC, ως πρόταση της διοίκησης.