Οικονομία & Αγορές
Πέμπτη, 08 Αυγούστου 2019 10:25

Καταλύτης οι τιμές πώλησης ιχθύων για την Ανδρομέδα

Βαρόμετρο αποτελούν οι τιμές πώλησης ιχθύων για την εξέλιξη των μεγεθών της Ανδρομέδα Καλλιέργειες -θυγατρική της Andromeda Seafood LTD, που βρίσκεται υπό τον έλεγχο του επενδυτικού κεφαλαίου Amerra Capital Management- η οποία μετά τις πιέσεις που δέχθηκε το 2018, φέτος θωρακίζει την πορεία της προσδοκώντας στην επιστροφή σε κερδοφορία, αναμένοντας ταυτόχρονα και τις εξελίξεις στο πεδίο της συγχώνευσής της με τους δύο εξίσου ισχυρούς παίχτες του κλάδου, Νηρεύς και Σελόντα.

Από την έντυπη έκδοση

Της Δανάης Αλεξάκη
dalex@naftemporiki.gr

Βαρόμετρο αποτελούν οι τιμές πώλησης ιχθύων για την εξέλιξη των μεγεθών της Ανδρομέδα Καλλιέργειες -θυγατρική της Andromeda Seafood LTD, που βρίσκεται υπό τον έλεγχο του επενδυτικού κεφαλαίου Amerra Capital Management- η οποία μετά τις πιέσεις που δέχθηκε το 2018, φέτος θωρακίζει την πορεία της προσδοκώντας στην επιστροφή σε κερδοφορία, αναμένοντας ταυτόχρονα και τις εξελίξεις στο πεδίο της συγχώνευσής της με τους δύο εξίσου ισχυρούς παίχτες του κλάδου, Νηρεύς και Σελόντα.

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρει η διοίκηση της Ανδρομέδα, η πορεία της εταιρείας κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019 «επιβεβαιώνει τον σχεδιασμό μας και διαφαίνεται ότι θα τρέξουμε την τρέχουσα εταιρική χρήση με ικανοποιητικά αποτελέσματα σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς και τον ετήσιο προϋπολογισμό, η οποία σε κάθε περίπτωση θα εξαρτηθεί από τη μέση τιμή πώλησης του τελικού προϊόντος». Οι προβλεπόμενες συνολικές πωλήσεις φέτος αναμένεται να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα ή ελαφρώς αυξημένα έναντι του 2018. 

Εξωστρέφεια 
Οι βασικοί άξονες στους οποίους κινείται ο σχεδιασμός της Ανδρομέδα περιλαμβάνουν σε εμπορικό επίπεδο την κεφαλαιοποίηση της παρουσίας στη Δυτική Μεσόγειο μέσω της αύξησης της παρουσίας της σε περισσότερες αγορές νωπού προϊόντος και την επέκταση του δικτύου πωλήσεων στο εξωτερικό με σκοπό τη διεύρυνση του πελατολογίου σε νέες αγορές και τη συνακόλουθη αύξηση του κύκλου εργασιών.

Σε εσωτερικό επίπεδο ενισχύονται οι διαδικασίες ελέγχου της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών, με στόχο τον περιορισμό στον ελάχιστο δυνατό βαθμό των επισφαλειών. 

Να σημειωθεί ότι η πολιτική της εταιρείας είναι να εισπράττει από πελάτες εξωτερικού κατά μέσο όρο στις 45 μέρες και κατά 60-90 μέρες από αυτούς του εσωτερικού.

Παράλληλα, υψηλά στην ατζέντα βρίσκονται επίσης: η εξασφάλιση της χρηματοδότησης/δανεισμού της εταιρείας για να διενεργήσει σημαντικές επενδύσεις εκσυγχρονισμού (CAPEX) αλλά και κάλυψης των αναγκών κεφαλαίου κίνησης, η περαιτέρω βελτίωση του λειτουργικού κόστους και ιδιαίτερα του κόστους παραγωγής, η ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) και η συνέχιση του ερευνητικού προγράμματος της γενετικής επιλογής για την παραγωγή γόνου τσιπούρας, αλλά και ανάπτυξη αντίστοιχου προγράμματος για το λαυράκι και τον κρανιό, με ζητούμενα αποτελέσματα τη βελτίωση της ποιότητας, τη μείωση του χρόνου παραγωγής, τη μείωση του ποσοστού θνησιμότητας, την αύξηση των παραγόμενων ποσοτήτων και τελικά τη μείωση του κόστους παραγωγής.

Υποχώρηση εσόδων
Σχετικά με την πορεία της περσινής χρήσης, σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής έκθεσης που δημοσιοποιήθηκαν χθες, η Ανδρομέδα εμφάνισε υποχώρηση εσόδων κατά 8,17%, στα 46,7 εκατ. ευρώ, εξέλιξη που αποδίδεται από την εταιρεία στις χαμηλές τιμές πώλησης των ψαριών έναντι του 2017 σε συνδυασμό με τη μείωση του όγκου στις εξαγωγές. Οι χαμηλές τιμές «κόστισαν» στην κερδοφορία της Ανδρομέδα, καθώς τα προ φόρων αποτελέσματα γύρισαν σε αρνητική τροχιά εμφανίζοντας ζημιές 3,9 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 4,4 εκατ. ευρώ το 2017. Αντίστοιχα τα EBITDA ήταν αρνητικά στο 0,638 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 5,9 εκατ. ευρώ το 2017. 

Αξίζει να επισημανθεί ότι η οικονομική χρήση του 2018 δεν περιλαμβάνει τα μεγέθη των θυγατρικών σε Ολλανδία και Ισπανία, καθώς ο μητρικός όμιλος Andromeda Seafood προχώρησε σε αναδιοργάνωση των συμμετοχών του και ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο των θυγατρικών εταιρειών της Ισπανίας που μέχρι πρότινος ανήκαν στην Andromeda B.V. που αποτελούσε θυγατρική της ελληνικής εταιρείας.

Το «project Nemo»
Όσον αφορά την επικείμενη συγχώνευση, οι πληροφορίες θέλουν ότι έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση του «project Nemo», ήτοι την πώληση των πλειοψηφικών πακέτων των εταιρειών Σελόντα και Νηρεύς, με τις προσδοκίες των εμπλεκομένων να τοποθετούν την αποπεράτωση της συναλλαγής μέχρι το τέλος Σεπτέμβρη.

Η εκφρασμένη πρόθεση του νέου επενδυτή αφορά τη δημιουργία ενός ιδιαίτερα ισχυρού νέου σχήματος το οποίο θα επαναφέρει την ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια στην πρώτη θέση της αγοράς, εκθρονίζοντας την Τουρκία. Το πλάνο προβλέπει σημαντικές επενδύσεις για επανατοποθέτηση και ανάπτυξη προϊόντων στις διεθνείς αγορές, αναβάθμιση του εξοπλισμού και εν γένει ενίσχυση των εταιρειών. Τα κεφάλαια που έχουν προβλεφθεί για το εγχείρημα είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, ιδιαίτερα υψηλά, ωστόσο η στήριξη της Amerra από τη  Mubadala Investment Company προσδίδει σημαντικά εχέγγυα για την επιτυχή περάτωση των σχεδιασμών της επόμενης μέρας.